(11.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Chtěl bych také upozornit, a možná, že to pro obecnou úvahu je zajímavé, že v roce 1989, tj. před pádem komunismu, existovala u nás vlastně dvojí veřejná správa, tj. veřejná správa oficiální, tak jak ji známe teď, a současně měla svůj stínový obraz v KSČ. Při všech možných úvahách o tom, zda je úředníků více, nebo méně, bychom si měli uvědomit, že jedna paralelní veřejná správa naštěstí zanikla.

Pan poslanec Payne projevil názor, se kterým koncepčně souhlasím, tj. s oním základním pohledem, že nelze prohlásit, že kariérní systém je překonaný. Nemohu ovšem prohlásit, že EU po nás chce kariérní systém. Jak už jsem řekl, v zemích EU se většinou vyskytují kombinace kariérního a pozičního systému a jednotlivé země směřují více k tomu nebo onomu typu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana poslance Škromacha, zda si přeje vystoupit.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych reagovat na pana poslance Payna, že snaha o narušení nebo zrušení kariérního řádu ve státní správě nebylo stanovisko výboru pro sociální politiku, ale jednotlivých poslanců a poslankyň, obzvláště z řad ODS. To jen pro upřesnění.

Pokud jde o navrhovaná protikorupční opatření apod., tak bohužel poslanci, kteří to mnohdy kritizují a vystupovali v tomto smyslu i na výboru, žádný konkrétní návrh na změnu či úpravu v této věci nepředložili.

V rámci obecné rozpravy padl jediný návrh a to byl návrh na zamítnutí tohoto zákona, o kterém bychom měli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byla ukončena sloučená obecná rozprava. V tuto chvíli se vracíme k tisku 792 (bod 46), což je služební zákon. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. O tomto návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 143.

Na žádost pléna jsem vás všechny odhlásila. Prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona rozhodneme v hlasování pořadové číslo 143, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 78 a 75 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, já jsem měla pocit, že bylo navrženo zamítnutí pouze jednoho návrhu. Myslím, že byl pouze návrh na zamítnutí služebního zákona, že to nebylo u jiných zákonů. - Ano, oba navrhovatelé kývají, takže je to v pořádku.

Žádné další návrhy nepadly. Můžeme pokračovat v podrobné rozpravě. Hlásí se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi se vám omlouvám, ale hlasoval jsem pro zamítnutí, a na sjetině mám křížek. Dovoluji si tedy toto hlasování zpochybnit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže vznášíte procedurální návrh, pane poslanče. O této procedurální námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 144. Na žádost pléna vás odhlašuji.

 

V hlasování pořadové číslo 144, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Beneše. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 pro vyslovilo 132 a 16 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 80 a 76 bylo proti.

 

Vyčkáme kontroly hlasovacího protokolu. Zdá se, že je všechno v pořádku a že můžeme pokračovat.

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, a sice ke sněmovnímu tisku 792, to znamená ke služebnímu zákonu. Do rozpravy jsou přihlášeni poslanci Jiří Hofman, Vladimír Mlynář a Václav Krása. To je zatím vše.

Slovo má pan poslanec Jiří Hofman, připraví se pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolím si přednést pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve státních úřadech - služební zákon, parlamentní tisk 792.

Nejprve pozměňovací návrh přečtu a pak velmi krátce zdůvodním.

1. V názvu zákona se slova "o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech" zrušují.

2. V § 1 se za slovy "služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech, odrážka 1" zrušují slova "odměňování těchto osob, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, odrážka 2, včetně poznámky pod čarou č. 1" a za slovy "řízení ve věcech služby" se zrušují slova "odměňování ostatních zaměstnanců ve správních úřadech". Dosavadní poznámky pod čarou č. 3 - 84 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 - 83.

3. V § 2 odst. 1 druhá věta zní: "Oprávnění členů vlády podle tohoto zákona jsou uvedena v § 9 odst. 5, v § 10 odst. 3, v § 12 odst. 3 - 5, v § 17 odst. 2, v § 56 odst. 4, v § 70 odst. 1 - 4 a v § 134 odst. 3 a 4".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP