Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. prosince 2001 v 9.05 hodin

Přítomno: 172 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji desátý jednací den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, dámy a pánové, při posledním hlasování - bylo to číslo 294 - jsem hlasoval proti, ve sjetině se objevilo ano. Nezpochybňuji hlasování, říkám to jen pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním zasedání požádali tito poslanci: Václav Grulich - rehabilitace po operaci, Jiří Havlíček - hospitalizace, Yvona Jungová - hospitalizace, Maňásek Jaroslav od 11. 12. z důvodu nemoci, Petr Matějů - účast na zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR, Ransdorf Miloslav - zahraniční pracovní cesta, Stránská Zdeňka - zdravotní důvody, Němcová Miroslava, Štěpová Vlasta - zasedání politického výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Paříži. Z vlády se omlouvá ministr kultury Pavel Dostál z důvodu pracovní cesty do Německa a Belgie, Miroslav Grégr z důvodu přijetí zahraničních oficiálních návštěv, pan ministr Jan Kavan z důvodu účasti na mezivládní konferenci o přístupu České republiky k EU v Bruselu a na dopoledne se omlouvá místopředseda vlády Pavel Rychetský, a to pro účast na zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky.

Dnes dopoledne bychom se měli zabývat prvními čteními zákonů, kterých zbývá ještě celá řada, a to body 85, 86, 87, 88, 89, 90, poté bychom se vrátili k bodu 30, 36, 38, 40, 49, 50, 51, 57, 60, 61. Jde tedy o celý blok v prvním čtení v tomto pořadí s tím, že prvních šest bodů jsou body 85, 86, 87, 88, 89 a 90.

Hlásí se pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, nemám v jedné věci jasno - jestli jsme náhodou neodhlasovali, že volby jsou dnes ráno v 9 hodin - takový návrh zde padl, ale nevím, jestli o tom bylo hlasováno, a proto si to chci upřesnit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem neřídil v té době schůzi, ale může k tomu něco říci kolega místopředseda Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem také neřídil schůzi, ale sledoval jsem úvodní vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny, který nehovořil o tom, že je pevně zařazen bod volby, ale že o hlasování ve třetím čtení zákonů rozhodneme dnes dopoledne, ale ne že jsme jej pevně zařadili. Můžete si to zkontrolovat ve stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže o tom ještě rozhodneme v průběhu dopoledního jednání.

Prvním bodem dnešního dopoledního jednání je

 

85.
Návrh poslance Františka Pejřila na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1122 a stanovisko vlády k němu jako 1122/1. Prosím, aby návrh uvedl pan kolega František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předstupuji před vás proto, abych obhájil sněmovní tisk 1122 a abych se vás snažil přesvědčit, že tento návrh zákona je dobrý a že je potřebný. Budu se vás snažit, sice jen ve stručnosti, přesvědčit o tom, že tento návrh zákona reaguje na nové trendy v přístupu k drogové problematice.

Na to, že je nás zde poměrně málo, je poměrně dost velký hluk.

Dámy a pánové, historická zkušenost lidstva praví, že je nesmyslné se domnívat, že se drogy a závislost na nich podaří v jakékoli společnosti odstranit. Vždy bude existovat jisté procento populace, jehož zástupci chtějí unikat před realitou pomocí umělých rájů, a to přes jakékoli překážky, které jim společnost klade. Naše snaha však musí spočívat v trvalém úsilí o minimalizaci negativních důsledků existence těchto látek a jejich zneužívání.

Tato snaha před třemi lety vyústila v přijetí takzvaného protidrogového zákona, který nabyl 1. ledna 1999 účinnost. Do trestního zákona byl zařazen § 187a, jímž je napříště jako trestné postihováno přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu v množství větším než malém. Již v době svého vzniku bylo toto ustanovení kritizováno řadou odborníků, a to jak z řad lékařů a terapeutů, tak zejména z řad odborné veřejnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP