(18.40 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, dámy a pánové. Ve stejné době, kdy zavřeli dědečka pana kolegy Filipa, zavřeli i našeho dnešního kolegu pana poslance Bubníka. A chtěl bych mu velmi poděkovat za to, co tady řekl a jak to řekl, protože on a s ním celá řada stejně postižených jasně říkají, že se nechtějí mstít, že nechtějí satisfakce, ale že chtějí pojmenovat zlo, protože když zlo pojmenujeme, máme obrovskou šanci, že se už nikdy nebude opakovat.

A já tedy společně s předkladateli zákona a s panem kolegou Bubníkem si dovoluji požádat: pojmenujme zlo, abychom se mu už navždy ubránili!

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se snad dále někdo do rozpravy? (Nikdo.) Není tomu tak, končím rozpravu k tomuto bodu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Hovoří pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Moje závěrečné slovo bude velmi stručné, protože si myslím, že kolega Kalousek pojmenoval přesně, o co jde. Jde o pojmenování zla, jde o to, aby tento institut zmapoval to, jak totalitní režim udržoval svoji moc, jak prováděl represe apod.

Nebudu tady příliš reagovat na kritické výtky. Opravdu nejde o Muzeum Klementa Gottwalda naruby, protože v tomto institutu se nebude uctívat žádný diktátor. Ale jde pouze o instituci, která by zpracovala naši minulost. A já myslím, že těm, kteří chtějí vědět, je to zcela jasné, a ti, kteří nechtějí hlasovat pro tento institut, si najdou tisíce a tisíce jiných výmluv.

Jenom ještě si dovolím reagovat na pana ministra Grosse. Pane ministře, myslím, že je to trošku opačně. Domnívám se, že studiem těchto dokumentů mohou být podány návrhy orgánům činným v trestním řízení, tak aby stíhaly určité zločiny, že to ani fungovat nebude. A tento institut by právě měl mít komplexně všechny dokumenty pohromadě, mohl by provázat jednotlivé informace, a myslím si, že efekt by měl být naopak podstatně větší, než je do dneška.

To je moje velmi stručné závěrečné slovo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj, kterého prosím, aby přednesl návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Jsem také přesvědčen, že to nebude žádné Muzeum Klementa Gottwalda naruby, protože na rozdíl od tohoto muzea o tuto instituci bude zájem, takže již v tomto se bude určitě lišit.

Konstatuji, že v rozpravě vystoupilo celkem 13 řečníků, z toho pan kolega Zdeněk Jičínský dvakrát, a on sám podal návrh na zamítnutí, podmíněně, pokud nebude tento návrh přijat, tak vrátit jej předkladateli k dopracování. Tento návrh byl podpořen poslancem Martínkem.

Paní předsedající, ještě je k hlasování návrh pana poslance Václava Krásy, půjde-li tento návrh dál do našeho legislativního procesu, aby doba projednávání tohoto návrhu zákona byla zkrácena o 15 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 291.

Všechny vás na žádost s pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 155 vyslovilo 66 a 84 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 292 rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 292 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 74 a 79 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 293 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 114 a 19 bylo proti.

 

Pak byl podán návrh na zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 15 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 294, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 82 a 64 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 15 dnů.

Hlásí se pan poslanec Zdeněk Koudelka s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, chci jen poznamenat pro stenozáznam, že v hlasování číslo 291 jsem chtěl hlasovat "ano" a hlasoval jsem "ne". Hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S procedurální poznámkou se dále hlásí paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Musím říci, že jsem hlasovala "ano", ale rozsvítilo se "ne" a už se nedalo v té chvíli nic dělat. Je to totéž hlasování, které uvedl pan poslanec Koudelka, tj. hlasování číslo 291. Hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, žádné zpochybnění hlasování nezaznělo.

Paní kolegyně, páni kolegové, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP