(15.20 hodin)
(pokračuje Janeček)

Není totiž normální a běžné, aby uživatel, jestliže správně používá výrobek, aby díky tomuto užívání onemocněl nebo dokonce aby 50 % řádných uživatelů výrobku zemřelo. Domnívám se, že je to prostě absurdní situace, a nerozumím tomu, proč vláda otočila o 180 stupňů, protože v původním vládním návrhu byl obsažen v podstatě text, který já znovu předkládám poté, co ho vláda stáhla. To je moderní text, který se přibližuje procesům, které probíhají v Evropské unii.

To, co vláda v této oblasti uplatňuje, je možná to, co chtějí tabákoví výrobci, to co chtějí producenti tabáku, kteří ztrácejí svá teritoria v západních zemích, ale rozhodně to není to, co potřebuje naše mládež a naše populace, protože to budeme my, kteří se budeme dívat na to, jak naši blízcí, naše děti, možná naši rodiče umírají v důsledku toho, že nikdo nebyl schopen přijmout razantní kroky k omezení tabakismu v České republice. Domnívám se, že nemůžeme být na úrovni rozvojových zemí, ale musíme se dívat na to, jaké trendy v Evropě jsou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Kdo se další hlásí? Znovu paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, moje stanovisko nebylo vyjádřením souhlasu s vládním návrhem novely zákona o reklamě. Chtěla jsem pouze upozornit, především upozornit na složitou procedurální situaci, která by nastala tím, že problém reklamy na tabákové výrobky otevřeme souběžně nebo respektive téměř mimoběžně dvěma novelami zákonů, které budou přikázány jiným výborům. Vládní návrh novely zákona o reklamě byl přikázán hospodářskému výboru, návrh pana kolegy Janečka má řešit výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Budeme mít na stole dvojitou novelizaci zákona o reklamě, každou jiný výbor projedná v jiné formě a nevím, jak se s tím potom vypořádáme. Z toho důvodu jsem prosila pana předkladatele a tím jsem i zdůvodňovala návrh na zamítnutí této předlohy, aby svoje návrhy uplatnil jako pozměňovací návrhy ve druhém čtení návrhu novely zákona o reklamě.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Znova pan poslanec Janeček. Má ještě někdo jiný z poslanců na to názor než poslanci Janeček a Talmanová?

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, rád bych upozornil na to, že v této sněmovně je naprosto běžné, že se paralelně a dokonce v jednom čtení probírají různé tisky, různé návrhy zákonů. Chtěl bych upozornit na to, že v tomto případě se jedná o dvě naprosto rozdílné filozofie, proto se domnívám, že je naprosto správné, aby tyto filozofie byly vyjádřeny v různých tiscích.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Ne-li, rozpravu končím.

Dám hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Odhlásím vás opět všechny. Prosím, abyste se zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu poslanců Janečka a Talíře o zrušení státního tabákového monopolu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 141 poslanců 72 pro, 57 proti. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

(Intenzivní hluk ve sněmovně.)

Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, mačkal jsem ne, a ve sjetině mám ano, takže zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o tom, zda sněmovna uznává námitku poslance Skopala.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 144 poslanců 100 pro, 15 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 147 poslanců 76 pro, 62 proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Skončili jsme projednávání bodu 63 a dostáváme se k bodu 64. Prosím o klid.

 

64.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Karla Kühnla a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1109/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Cyrila Svobodu, aby uvedl návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládáme se skupinou poslanců ústavní návrh zákona, kterým se má měnit naše ústava, ústavní zákon číslo 1/1993 Sb. Tato novela má přinést dvě podstatné změny do našeho ústavního pořádku.

Především začíná tím, že chceme, aby se imunita poslanců omezila toliko na dobu trvání mandátu. Stávající právní úprava totiž umožňuje, aby sněmovna svým rozhodnutím, že nevydá poslance nebo nevydá senátora k trestnímu stíhání, vyloučila toto trestní stíhání jednou provždy. Upozorňuji, že imunita je ochrana celého zastupitelského sboru, nikoliv výsadou jednotlivců. Nejde o to, aby sněmovna nebo Senát měly právo rozhodnout o vině a trestu. Toto náleží jen a jen nezávislému soudu a z tohoto důvodu je dobré, aby po skončení výkonu mandátu bylo možné, aby nezávislý soud o vině a trestu rozhodl. Stejně tak ve správním řízení chceme omezení této imunity, tak i v tomto trestním řízení je nutné omezit imunitu poslanců jen na dobu výkonu mandátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP