Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. prosince 2001 ve 14.08 hodin

Přítomno: 147 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil odpolední část naší schůze.

Pan předseda vlády protestuje proti zahájení zpožděnému o několik minut. Jsem rád, že poprvé za tuto schůzi mezi nás vůbec přišel. Bereme si to obzvlášť k srdci, že kritizuje pozdní zahájení.

Zahajuji tedy pátý jednací den 43. schůze. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami. O náhradní kartu požádal pan poslanec Martínek, který má náhradní kartu č. 2.

Prosím kolegu Hojdara - nebo kdo to je, zády ho nepoznám - o jisté zklidnění.

O omluvy požádali z důvodu zahraničních cest poslanec Grebeníček, Vymětal, Matějů, Štěpová, Chobot, Kasal, Lobkowicz, Máče, Nečas, Ekert a Jičínský, z hlediska nemocí poslanec Grulich, Havlíček, z rodinných a jiných důvodů poslanec Bláha, Plachý, Šojdrová. Z vlády se omlouvají pro zahraniční cestu ministři Grégr a Rusnok, pan ministr Bureš jmenuje nové soudce a místopředseda vlády pan Rychetský je jako senátor v Senátu.

Než budeme pokračovat dalšími body podle schváleného pořadí, podotýkám, že zahájíme zbývajícím druhým čtením, což je 15. bod našeho programu, o integrované prevenci, pana ministra Kužvarta, a potom budou pokračovat první čtení v tom pořadí, jak je zde uvedeno - bod 63, 64 atd.

Nejdříve procedurální návrh. Obdržel jsem dopis ministra financí Rusnoka, který se na mne obrátil v souvislosti s mezinárodním arbitrážním řízením, jež vede proti České republice společnost Saluka Investments z důvodu údajného porušení dohody o ochraně investic v Nizozemí při uvalení nucené správy na IPB a jejím následném prodeji ČSOB. Ministr financí žádá, aby příslušný orgán Poslanecké sněmovny dal souhlas Úřadu vyšetřování pro ČR k poskytnutí spisu, který byl podkladem zprávy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k IPB, právnímu zástupci České republiky v tomto sporu, to je příslušné advokátní kanceláři. Protože vyšetřovací komise již ukončila svou činnost, přísluší učinit jakékoli další rozhodnutí pouze Poslanecké sněmovně.

Navrhuji zařadit do pořadu této schůze nový bod s názvem "Žádost ministra financí o zpřístupnění spisů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB vzniklých její činností". Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první v bloku zpráv.

 

Dám o tom hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento můj procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 135 poslanců 123 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP