(18.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 641 a ptám se, kdo je pro přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 641 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 88 vyslovilo 32 a 30 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Kolegové, já prosím, abyste v tuto chvíli nezačali hromadně prchat, ještě se musíme nějakým způsobem vyrovnat s některými procedurálními záležitostmi této schůze.

Nemá-li sněmovna jednat v pátek 2. listopadu, je třeba se procedurálně vyrovnat s neprojednanými body schůze, a to jejich vyřazením z pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny. Dávám tedy v tuto chvíli návrh, aby všechny zařazené a neprojednané body schváleného pořadu schůze byly z pořadu této schůze vyřazeny. Pokud tento návrh nebude přijat, není možné tuto schůzi ukončit.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 642, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 642 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 88 vyslovilo 55 a 9 bylo proti.

 

Mohu konstatovat, že všechny body schváleného pořadu schůze byly projednány, a v tuto chvíli končím 39. schůzi Poslanecké sněmovny. (Potlesk.)

 

(Schůze skončila v 18.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP