Stenografický zápis 39. schůze, 1. listopadu 2001


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Mareš


98. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 1039/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


99. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1040/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


97. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Grulich
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec František Španbauer
Senátor Jiří Stodůlka
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


98. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 1039/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


97. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka


153. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Švrček


95. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

Senátor Jiří Liška
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vojtěch Filip


161. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


161. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Jan Vidím


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - třetí čtení

Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Svatomír Recman


170. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů na nové nabyvatele /sněmovní tisk 1052/

Poslanec Miloslav Kučera st.


95. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Marek Benda
Senátor Jiří Liška
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček


96. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Senátor Milan Šimonovský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Karel Černý
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Václav Frank


108. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Dodatku 2 k Memorandu o porozumění týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), podepsaného dne 13. listopadu 2000 v Marseille, a při jeho provádění s aplikací ustanovení Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 901/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jiří Havlíček


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001 /sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, podepsaná dne 24. května 2001 /sněmovní tisk 983/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 27. července 2001 /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. května 2001 /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001 /sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v Aarhusu dne 25. června 1998 /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Světlana Navarová
Poslanec Pavel Hrnčíř


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000 /sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Kohlíček


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoc v občanských věcech, sjednaná v Kyjevě dne 28. května 2001 /sněmovní tisk 1032/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Maštálka
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu /sněmovní tisk 1043/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Světlana Navarová


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP