(16.30 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, kdybyste se choval stejně seriózně jako následující interpelant pan poslanec Kohlíček a sdělil mi, v čem bude spočívat substance vaší otázky, což jste neuvedl, pak bych si samozřejmě vyžádal tyto informace a rád bych vám odpověděl, protože to pokládám za svoji samozřejmou povinnost. Nicméně protože text vaší interpelace zněl obecně provádění bezpečnostních prověrek, takže NBÚ mě zaplavil nejrůznějšími statistickými údaji, z nichž většinu jsem zde necitoval, tak kdybyste byl seriózní a kdybyste mi řekl, že se na toto chcete ptát, pak bych vám v tomto okamžiku samozřejmě rád kvalifikovaně a na základě podkladů z NBÚ odpověděl. Protože jste seriózní nebyl a vystřelujete na mne tuto otázku až na poslední chvíli, nabízím vám: pošlete mi písemnou interpelaci, nic vám v tom nebrání. Nepochybuji o vaší erudici v psaní písemných interpelací. Já vám rád v té zákonné - tuším třicetidenní - lhůtě odpovím. Teď čísla zpaměti samozřejmě nemohu vědět, protože jsem prognostik, nikoli jasnovidec, a nemohl jsem tušit, že zrovna na toto se budete ptát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi, který byl vylosován na čtvrtém místě, aby položil ústní interpelaci na předsedu vlády.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedo vlády, orgány NATO, jehož je Česká republika členem, a tedy i Česká republika schválily americko-britské válečné vojenské operace proti státu Afghánistán jako reakci na útoky teroristů na budovy ve Washingtonu a New Yorku, které si vyžádaly přes pět tisíc obětí. Jsem přesvědčen o tom, že každý alespoň trochu soudný člověk tyto teroristické útoky musí odsoudit. Nechci zde vést politickou, morální či citovou debatu na toto téma. Leč žijeme v lidské společnosti, která se řídí demokraticky přijatými principy a ve které si nemůže beztrestně dělat každý, co chce. A v tom spočívá má interpelace, která směřuje do oblasti mezinárodního práva.

Nejvyšším právním dokumentem na zeměkouli, kterým se řídí jednání států, je Charta OSN. Ta státům nařizuje, aby se v mezinárodních vztazích zdržely hrozby a použití síly. Z absolutního zákazu existují pouze tři výjimky - sebeobrana, donucovací vojenská akce nařízená Radou bezpečnosti OSN a použití vojenské síly regionální organizací zmocněnou Radou bezpečnosti. O sebeobranu v tomto případě může jít asi těžko, protože Afghánistán ani jeho vojenská síla Spojené státy nenapadly. Rada bezpečnosti taktéž vojenskou akci ani nenařídila, ani nikoho k ní nezmocnila. Právo na preventivní sebeobranu současné mezinárodní právo taktéž nepřipouští.

Jak si tedy vysvětlit, že Česká republika souhlasila jako člen OSN s vojenskou akcí USA a Velké Británie a sil NATO proti Afghánistánu a dokonce se nabídla, že se do vojenské akce zapojí svými vojenskými silami? Podobnou situaci jsme již jednou zažili při leteckých úderech NATO proti Jugoslávii v roce 1999, která taktéž nikoho z členských států NATO nenapadla, přesto Česká republika s nimi vyslovila souhlas.

Představitelé našeho státu se rádi hlásí k principům právního státu. Nejde ale v těchto případech o porušení mezinárodního práva Českou republikou, byť je odůvodňuje jakkoli morálně, citově či politicky? Nejvyšším právním principem přece je Charta OSN.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, pane interpelující poslanče Karle Vymětale, s rizikem, že na mě podáte žalobu a budete následovat kolegy Macka, Devátého a mnohé další, chci úvodem své odpovědi konstatovat, že vaše interpelace na mě působí jako řev dinosaura vylézajícího z páchnoucích bažin. Proč? Jak známo, 11. září došlo k teroristickému útoku, při němž zahynulo asi šest tisíc osob. Ve své rezoluci č. 1368 z roku 2001, hned z 12. září, Rada bezpečnosti tyto teroristické útoky odsoudila a označila je za hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti ve smyslu kapitoly 7 Charty OSN. Současně zdůraznila a potvrdila přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu v souladu s Chartou OSN. Upozorňuji zde na článek 51 Charty, který jistě při své známé erudici znáte.

Dále mi dovolte vás informovat, že 8. října 2001 vzala Rada bezpečnosti OSN na vědomí písemné vyjádření zástupců vlády Spojených států a Velké Británie, ve kterých Radu bezpečnosti OSN informují o tom, že akce podniknuté na území ovládaném islámským hnutím Taliban byly akcemi v rámci výkonu práva na individuální či kolektivní sebeobranu ve smyslu článku 51 Charty OSN. Takže tyto dva státy splnily svoji informační povinnost a členové Rady bezpečnosti - všichni členové, pane poslanče - vyjádřili s těmito informacemi uspokojení. Dokonce i stát, v němž dosud vládne komunistická strana, to znamená Čínská lidová republika.

Pokud jde o Severoatlantickou smlouvu - nechci teď rozvíjet článek č. 5, nicméně ano, Česká republika jako člen této aliance se připojila k aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy, protože mezinárodní terorismus nelze nechat bez povšimnutí. Naše historické zkušenosti, ať už s Adolfem Hitlerem, nebo se sovětskou okupací Československa, nás vedou k podpoře všech těchto akcí, to znamená akcí zaměřených na kolektivní sebeobranu.

Myslím si, že z tohoto hlediska je naprosto neuvěřitelné, kde vůbec berete, pane poslanče, tu odvahu, neřku-li drzost, chápat akci NATO, která je podložena jednomyslně přijatou rezolucí Rady bezpečnosti proti Talibanu, za akci, kterou ve své interpelaci implicitně označujete za agresi nebo za akci neodpovědnou. Byl jste to vy, resp. vaše rodná strana v Sovětském svazu, kdo vyprodukovali Taliban vojenskou okupací v Afghánistánu v roce 1979. My teď pouze musíme hasit následky vaší totalitní politiky. Kdybyste alespoň mlčeli, udělali byste dobře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se pana poslance, zda si přeje přednést doplňující otázku. Limit jedna minuta.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Já jsem vyslovil pochybnosti o tom, že Rada bezpečnosti nic takového nepřijala. Mrzí mě, že vláda České republiky, resp. premiér ústy zřejmě svými za vládu České republiky tak lehce souhlasí se zabíjením civilních obyvatel kdekoliv na světě. Mě to přivádí jenom k tomu, abych souhlasil s tím, co si myslí řada občanů našeho státu. Totiž jestliže se nezajímáme o to, zda se právo a nejen mezinárodní dodržuje, je to cesta ke lhostejnému smíření se s jeho obcházením či porušováním. A to nemůže být dobré pro nikoho ani u nás, ani někde jinde ve světě. Je mi líto, že pan premiér volil cestu morálky, politiky a citů k řešení této otázky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Byl jsem vždy odpůrcem zákazu Komunistické strany Čech a Moravy, nicméně ještě dvě nebo tři tato prohlášení, a přidám se k zastáncům tohoto zákazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP