(16.40 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Jak krásně to zní z vašich úst. Co dělala Sovětská armáda - hergot, do prkýnka - v Afghánistánu celou dobu od roku 1979, ona tam nezabíjela nevinné civilisty? Co dělala Sovětská armáda, když okupovala Československo, ona tam nezabíjela nevinné civilisty? Co dělala Sovětská armáda v Maďarsku v roce 1953, ona tam nezabíjela nevinné civilisty? Co dělala Sovětská armáda v Maďarsku v roce 1956, ona tam nezabíjela nevinné civilisty? Kde berete tu neskutečnou drzost tohle na půdě české Poslanecké sněmovny říkat?

Útoky proti Afghánistánu nejsou útoky proti afghánskému lidu. Jsou proti islámskému hnutí Taliban, proti fanatikům. Ano, může dojít - bohužel - k civilním obětem. A co chcete? Máme toto bombardování zastavit? Máme nechat ibn Ládina, kterému se omylem říká bin Ládin, ale to je jedno, dál připravovat další teroristické útoky, z nichž některé mohou postihnout i Českou republiku?

Málokdy jsem se v této sněmovně rozčilil, nicméně, pokud zde, pane poslanče Karle Vymětale, budou takoví poslanci jako vy, tak se budu muset rozčilovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu poslanci Václavu Exnerovi, který byl vylosován jako pátý v pořadí k přednesení interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, divím se, že tak jemný, kultivovaný a vtipný člověk jako vy vlézá do páchnoucích bažin tak sporných případů, jako je bombardování v současné době Afghánistánu a předtím jiných zemí. Moje otázka však směřuje k jiným záležitostem.

Chtěl bych, jestli byste mohl jako představitel státu vysvětlit, jak je to s válkou, o které se mluví, jestli naše země je ve válečném stavu, jestli je účastníkem kolektivní sebeobrany, kterou ohlásily Spojené státy a Velká Británie, avšak pokud je mi známo, nikoliv NATO, a tudíž nikoliv také Česká republika. Proč, pokud jde o válku, válka, kterou podporujeme, není řádně vyhlášena? Je mně znám článek 51 Charty, není mně však zcela jasné, za co se v daném případě schovává Velká Británie. Když jsme nabídli vojenské jednotky, jde u nás také o akt sebeobrany, nebo se chystáme někomu vyhlásit válku? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já jsem si měl tu kulovnici přinést, když ne k projednávání státního rozpočtu, tak k těmto interpelacím.

Kolegové, tato země byla v minulém století dvakrát okupována. Byla okupována bez vyhlášení války. Ani nacistické Německo, ani Sovětský svaz se neobtěžovaly vyhlásit válku Československu, když obsadily nejdříve část a poté celé území.

Nicméně přeje-li si pan poslanec Exner právní analýzu pojmu válka, tak musím konstatovat, že pojem válka se vyskytuje ve dvou významech. Ve významu sensu stricto a ve významu sensu largo. Jako představitel strany, která nadšeně podporovala okupaci Československé republiky komunistickým režimem Sovětského svazu, jistě dokáže tyto jemnosti pan poslanec Exner rozlišit.

Chci tedy říci, ano, z hlediska ústavního zákona České republiky č. 300/2000 Sb., čl. 43 resp. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, čl. 2 a čl. 7, nejsme ve válečném stavu. Ale na druhé straně jsme ve válečném stavu proti mezinárodnímu terorismu - opakuji, proti mezinárodnímu terorismu, nikoliv proti Afghánistánu, nikoliv proti jakékoliv jiné zemi, ale proti obtížně definované entitě, která se jmenuje mezinárodní terorismus. A protože komunistické sdružení státu bylo podle mého nejhlubšího přesvědčení mezinárodním terorismem svého druhu, naprosto chápu pana poslance Exnera, když se brání tomu, aby Česká republika poté, co se konečně zbavila komunistické diktatury, se k hnutí proti mezinárodnímu terorismu připojila. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se pana poslance Exnera, zda si přeje položit doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, nejdříve bych vás chtěl informovat, že KSČM nepodporovala intervenci "spřátelených vojsk", protože v té době neexistovala, avšak je pravda, že ji podporovala komunistická strana, která byla naším právním předchůdcem. O svém osobním postoji k této věci se nebudu zmiňovat, není k tomu čas.

Chtěl bych jenom říci, že lituji, že v současné době je Česká republika součástí mezinárodního terorismu tak, jak jste to řekl. Manželka mně vždycky říká: To, že někdo něco dělal špatně, vůbec neopravňuje tebe nebo tvou stranu nebo naši zemi, abychom to dělali také špatně.

Vaše argumentace je bohužel úplně mimo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já se tak málokdy rozčiluji, já jsem tak klidný člověk, že se sám sobě obdivuji, ale teď se rozčilit musím.

Pane poslanče Exnere, vy jste před jednou minutou prohlásil, že Česká republika je součástí mezinárodního terorismu. Slyšeli jsme vás všichni a slyšeli jsme vás dobře. Takže O.K.: Česká republika zavraždila ve World Trade Center jako součást mezinárodního terorismu 6000 osob. Česká republika zavraždila v Pentagonu jako součást mezinárodního terorismu 200 osob. Česká republika vyzývá jako součást mezinárodního terorismu ke svaté válce neboli džihádu proti všem nevěřícím. Mimochodem nikoli proti křesťanům, ale také proti hinduistům. Česká republika patrně rozesílá i obálky s antraxovým práškem. Toto vše je součástí mezinárodního terorismu.

Pane poslanče, já jako premiér České republiky odpovídám trpělivě a shovívavě na interpelace poslanců nejrůznějších politických stran tři a půl roku. A dnes řeknu poprvé to, co jsem za tři a půl roku ještě nikdy neřekl: pokud se opravdu domníváte, že Česká republika je součástí mezinárodního terorismu, navštivte půvabnou pražskou čtvrť, která se jmenuje Bohnice, a nechte se tam sakra do konce svého funkčního období hospitalizovat. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády. Tím byly vyčerpány všechny interpelace na předsedu vlády. Končím tento bod, budeme pokračovat v 17.00 hodin interpelacemi na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP