Stenografický zápis 39. schůze, 17. října 2001


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 925/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Milan Cabrnoch


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Škromach


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 951/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Doležal


19. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv /sněmovní tisk 926/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


20. Vládní návrh zákona o poskytování záloh některým osobám nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacistickým bezprávím /sněmovní tisk 977/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Kučera st.


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Němec


25. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Skopal


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Šulák
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP