Stenografický zápis 39. schůze, 16. října 2001

(Schůze zahájena v 14:15 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Martin Starec
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Ivan Pilip
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Václav Grüner
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Palas
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Milan Ekert
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Dalibor Matulka


1. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí, provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy /sněmovní tisk 1095/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Vlastimil Tlustý


3. Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 922/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Pavel Hojda


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Kořistka


5. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Milan Zuna


6. Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Martin Starec
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Alena Páralová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Starec
Poslanec Karel Sehoř


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda PSP František Brožík


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Ladislav Korbel


10. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec


11. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a jeho přírůstku a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 956/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Hofman


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP