(12.00 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: E4 - doporučuji. (Navrhovatel taktéž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 169 poslanců pro 128, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňující návrh kolegy Plevy na straně 11 pod písmenem F. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 169 poslanců pro 59, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Na straně 12 je pozměňovací návrh G1 kolegy Zahradila. Zpravodaj má neutrální, spíše kladné stanovisko. (Navrhovatel má kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 171 poslanců pro 109, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh G2. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 172 poslanců pro 126, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: A poslední pozměňovací návrh je písmeno H kolegy Ransdorfa. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 171 poslanců pro 27, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Podle mě jsme odhlasovali všechny předložené pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se zeptám předkladatelů, jestli má někdo připomínky k hlasování o pozměňovacích návrzích. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) podle sněmovního tisku 919, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 172 poslanců pro 107, proti 59. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru Dostálovi i panu zpravodaji Talířovi. Končím projednávání bodu č. 24 a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 25. Pan poslanec Bílý se hlásí.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, jenom pro stenozáznam. Při hlasování č. 149 jsem hlasoval křížek, kdy jsem se zdržel, a mám na sjetině "ano". Hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, je to sdělení pro stenozáznam.

Jak jsme avizoval, přistoupíme k bodu číslo

 

25.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše,
Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku
České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
/sněmovní tisk 909/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Michaela Šojdrová a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 909/2.

Otevírám rozpravu a mám do ní písemnou přihlášku paní poslankyně Volfové.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolila bych si vám, vaším prostřednictvím požádat pana poslance Payna o vysvětlení jednoho mého problému. Ten problém se jmenuje znárodňování a ptám se pana Payna, jestli hodlá svým pozměňovacím návrhem pod písmenem B znárodňovat v České republice - protože, dovolím si citovat: podle jeho pozměňovacího návrhu Národní dům, Kulturní dům železničářů, Náměstí Míru 9, číslo 45789053, konec citátu, je tak, jak jsem nahlédla do obchodního rejstříku a zjistila, že se pokusil o jakousi formu novodobého znárodnění, neboť pod uvedenou obchodní firmou a identifikačním číslem je v obchodním rejstříku zapsána soukromá obchodní společnost s ručením omezeným.

Na příslušném odboru Českých drah jsem pak zjistila, že uvedená společnost je současným nájemcem kulturního domu na Vinohradech. Chce-li tedy pan poslanec Payne, nepochybně hnán dobrými úmysly, docílit převodu kulturního domu na Vinohradech na hlavní město Prahu, nemůže tak činit způsobem, že zákonným ustanovením převede na hlavní město soukromou obchodní společnost, která je nájemcem této nemovitosti. Myslím si, že majitel této firmy by se poměrně velmi podivil, kdyby zjistil, že parlament rozhodl o tom, jeho firmu mu znárodnit.

Proto bych se chtěla zeptat pana poslance, jestli by nebylo dobré, kdyby tento pozměňovací návrh stáhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. O slovo se přihlásil pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Já samozřejmě jsem podobné údaje, že tento dům byl převeden na železnice a že v tomto případě my zákonem nemůžeme na tento majetek bohužel sáhnout. Přesto trvám na tom, že tento dům byl zašantročen, že to je nemravnost, že stát by neměl takto nakládat s historickým obecním majetkem. Jestli ho chce prodat, tak že to je zločin, protože tento dům si postavili občané města Vinohrady, svobodného města, za své peníze a železničáři do toho nedali ani korunu, nemají žádnou zásluhu na tom, že tento dům vznikl, a po mém soudu stát jako jediný vlastník a výhradní vlastník této společnosti Železnice České republiky by měl vydat příkaz této společnosti, aby dům vrátila státu, protože nikdy železnicím nepatřil a nemá jim patřit, a jestli ho za socialismu dostaly z nějakých kulturních důvodů, tak to bylo skutečně jenom díky nějakému soudruhovi, a ne na základě nějakého morálního práva.

A jestli tato vláda chce tunelovat historický majetek obcí, protože má nedostatek peněz v rozpočtu, a chce zalepovat díry, které způsobuje sama svým vládnutím, tím, že prodávám historický majetek obcí, tak mi to připadá jako velká nemravnost a já samozřejmě si budu hledat jiné cesty, jak dosáhnout toho, aby vláda nemohla prodat dům, který je historickou památkou, kterou si postavili občané Vinohrad, samostatného města, kdysi před nějakými sto lety.

A jestli se tady paní poslankyně domnívá, že to je správné, když vytunelujeme majetek, který kdysi patřil obcím, morálně patří obcím, čistě shodou okolností, naprostou souhrou náhod se stalo to, že tento majetek nebyl převeden na Prahu, ačkoliv měl být převeden, a teď najednou vláda se rozhodne ho prodávat, tak je to v tomto rozpočtovém kontextu, kdy vláda shání peníze do rozpočtu, je to velmi pozoruhodný krok a já trvám na tom, že to je velká nemravnost.

A prosím také, aby veřejnost to věděla, že sociální demokracie chce prodat historický majetek obce Vinohrady, následně potom hlavního města Prahy -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás už musím přerušit, protože byť jste byl vyzván, já bych vám chtěl sdělit, že nejde o prodávání žádného majetku ani znárodňování, protože je to zákon poslanců Michaely Šojdrové, Volfové, Mareše atd., který se týká návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP