(10.30 hodin)
(pokračuje Dostál)

U části předmětů mu v tom pomáhala pracovnice Národní galerie Praha, která byla za tento trestný čin odsouzena tak, jak tu informoval pan ministr vnitra. Já navíc mohu říci, že v důsledku toho byla učiněna také personální opatření. To za prvé.

Za druhé bych chtěl váženému panu poslanci říci, že bylo-li vydáno vývozní povolení na 35 věcí - já si prosím nepamatuji přesná čísla, zřejmě jen 31 věcí - a bylo-li podle pana poslance vyvezeno věcí x, pak to může být způsobeno pouze tím, že věci, které nejsou označeny jako kulturní památky, mohou být vyvezeny bez jakéhokoli potvrzení. To je možné.

A za třetí bych chtěl váženého pana poslance upozornit na to, že včera Ministerstvo kultury podalo novelu zákona o vývozu předmětů kulturní hodnoty, kde může uplatnit případné připomínky související s vývozem předmětů kulturní hodnoty.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nevidím žádnou zdviženou ruku. Pan poslanec navrhoval nějaké usnesení? - Nenavrhoval. Končím tedy rozpravu… (K poslanci Štraitovi:) Vy jste ale nenavrhoval žádné usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já jsem nenavrhoval usnesení, protože jsem přirozeně čekal na průběh rozpravy. Dovolte mi tedy, abych vyjádřil návrh na usnesení, že nesouhlasím s odpovědí ministra vnitra na moji interpelaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, povolám kolegy poslance k hlasování o této věci.

Dám tedy hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s návrhem pana poslance Štraita, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra vnitra.

Jsem žádán, abych vás odhlásil, prosím, učinil jsem tak, přihlaste se svými kartami, abychom mohli hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro nesouhlas Poslanecké sněmovny s odpovědí pana ministra, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku, kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 100 poslanců 23 bylo pro, 56 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Přecházíme tedy k další interpelaci, kdy ministr vnitra Stanislav Gross odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci vyšetřování kauz týkajících se Jihočeské plynárenské společnosti Policií ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 989.

Táži se pana poslance, zda by chtěl uvést tento problém. Ano.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, ctěná vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych uvedl důvody, pro které jsem odmítl jinak poměrně důkladnou odpověď pana ministra vnitra.

Jde o situaci, kde se právníkem, právním zástupcem Jihočeské plynárenské společnosti stal bývalý vyšetřovatel Policie ČR, a v této věci je jeden obžalovaný a probíhá v tuto chvíli soudní proces s jedním obžalovaným z trestného činu úplatkářství.

Nechci nijak zasahovat do průběhu vyšetřování, ale těch pochybných věcí tam bylo více, a pan ministr vnitra mi ve své odpovědi uvedl, že právní zástupce Jihočeské plynárenské společnosti Dr. Huňáček, uvádí, že se u vyšetřovatele dověděl a informoval o tom generálního ředitele. A další věta v té odpovědi je: "Pracovníci Jihočeské plynárenské společnosti z neznámých zdrojů získali i stejnopisy trestních oznámení."

Tato věta je ovšem poměrně nelogická. Z jakých neznámých zdrojů? To byl smysl mé interpelace, já jsem chtěl vědět, jestli Inspekce Ministerstva vnitra správně prošetřila, odkud a jakým způsobem mohly být známy věci z vyšetřovacího spisu a jakým způsobem byly předány i těm dalším podezřelým, u kterých se později trestní stíhání buď zastavilo, anebo se vůbec nevedlo. To je jedna důležitá záležitost.

Samozřejmě je velmi pochybné, a myslím, že mohlo být uvedeno v odpovědi na mou interpelaci, že případné rozhodnutí o tom, že není vyšetřovatel Policie ČR podjatý, mohl pan ministr uvést, že to nebylo z věcných, ale z časových důvodů. Přece v tom je velký rozdíl, když je známo, že současný právní zástupce Jihočeské plynárenské společnosti je bývalým nadřízeným toho vyšetřovatele, který věc dostal přidělenu. Je výrazný rozdíl v postupu soudu, kdy je věc přeřazena od okresního soudu k jinému okresnímu soudu, než u policie, kde to vyšetřuje dál bývalý podřízený, který obecně tvrdí - a myslím, že to je spíše notorieta, notoricky známá věc - když vyšetřovatel tvrdí "všechno, co jsem se naučil, mě naučil můj bývalý šéf Huňáček". V tomto ohledu jsem od pana ministra čekal přeci jen při šetření inspekce lepší odpověď.

Dál mě ostatní věci, které se týkají této kauzy, v podstatě nezajímají, protože nemám v úmyslu nijak zasahovat do případného dalšího vyšetřování této věci, ale interpeloval jsem jak pana ministra vnitra, tak pana ministra spravedlnosti, a to zejména z toho důvodu, že podle současného textu trestního řádu, který jsme přece jen upravili, a zatím nevíme výsledek jednání v Senátu, je nejhorší spojení, které může nastat, pokud se vyšetřovatel dohodne se státním zástupcem, státní zástupce potvrdí zastavení trestního stíhání, a v podstatě se taková kauza nikdy před nezávislý soud nedostane. Proto tedy mi není jasné a nemohu souhlasit s odpovědí tak, jak byla koncipována.

Trvám tedy na tom, aby pan ministra vnitra - nemusí dnes, ale kdykoli příště - došetřil, resp. Inspekce Ministerstva vnitra došetřila, co jsou to ty "neznámé zdroje", ze kterých získali pracovníci Jihočeské plynárenské společnosti stejnopisy trestních oznámení. Myslím, že i sám pan ministr musí tušit, že v tomto ohledu vyšetřování ještě nemohlo skončit. Nebyl bych rád, aby takový příklad dále zpochybňoval právní řád v České republice a vedl občany ČR k přesvědčení, že nejdůležitější je mít dobré kamarády u policie, a ti to vyšetřování zastaví v začátku a já jako viník se nikdy před soud nedostanu.

V tomto ohledu nevím, jestli pan ministr bude chtít odpovědět hned, netrvám na tom. Navrhuji nepřijetí té odpovědi z jednoho jediného důvodu, aby Ministerstvo vnitra došetřilo, co to jsou ty "neznámé zdroje", ze kterých získali pracovníci Jihočeské plynárenské společnosti kopie trestních oznámení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: (K poslanci Filipovi:) Pane poslanče, prosím vás, neodcházejte. Všiml jsem si, že další interpelace se týká stejné kauzy a je směrována na ministra spravedlnosti. Chcete ji vést zcela izolovaně, nebo myslíte, že by rozprava měla být spojena? Já bych to považoval za velmi racionální - je to se stejným názvem, zkuste ještě doplnit to, co jste chtěl říci na druhého pana ministra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP