(16.30 hodin)

(pokračuje Dundáčková)

Vznáším námitku proti postupu v případě pozměňovacího návrhu poslance Ivana Langera pod bodem G1. Nedomnívám se, že je nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pokud jde o první část vystoupení paní poslankyně Dundáčkové, dojde-li k hlasování o bodu B2, beru na vědomí, že si přeje, aby bylo hlasováno odděleně po odstavcích. To je realizovatelné.

Pokud jde o moje tvrzení, že návrh G1 je nehlasovatelný, námitku odmítám a připomínám sněmovně, že ještě v rámci probíhajícího druhého čtení jsem před skončením druhého čtení oznámil, že považuji návrh G1 za nehlasovatelný, a prosil jsem pana místopředsedu Langera, aby toto prohlášení vzal v úvahu a eventuálně upravil návrh tak, aby hlasovatelný byl. To se ve druhém čtení nestalo. Nechci v žádném případě zkrátit poslance Langera v jeho právech, ale prostě to takhle bylo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je zde návrh procedury, jak jej přednesl pan poslanec Výborný. Pakliže na tom paní poslankyně Dundáčková trvá, dám hlasovat o její námitce v tom bodu, ve kterém byla vznesena, to znamená o tom, zda je návrh G1 hlasovatelný. Pakliže námitka neprojde, mám za to, že návrh hlasovatelný není, a budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj Výborný.

 

Nejprve dám hlasovat o procedurální námitce paní poslankyně Dundáčkové, a to v hlasování pořadové číslo 372, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 372 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 49 a 83 proti. Konstatuji, že s námitkou nebyl vysloven souhlas.

 

Budeme hlasovat o celé proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj Výborný, a to v hlasování číslo 373, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 373 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 pro vyslovilo 148 a jeden byl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte nyní jednotlivé návrhy podle schválené procedury. Před hlasováním se k nim vždy s panem ministrem vyjádřete. Současně upozorňuji, že pokud nebude hlasování ukončeno do 17 hodin, budu nucena přerušit v 17 hodin tento proces. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: První je návrh G2. Doporučuji k přijetí. Pan ministr má souhlasné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 374 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 374 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 136 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Další hlasování bude o všech návrzích A s výjimkou A9, A25, A42, A44, A45, A46. Stanovisko zpravodaje i ministra je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 375 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 375 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 154 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Další je návrh A9. Jeho přijetí vylučuje hlasování o návrhu B2. Já doporučuji A9, stanovisko pana ministra je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 376 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 81 a 72 bylo proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pokračujeme návrhem A25. Ten koliduje s návrhem B3. Protože budu doporučovat B3, nedoporučuji A25. Pan ministr rovněž nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 377 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 377 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 19 a 133 bylo proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní budeme hlasovat o návrhu E2. Zpravodaj i ministr doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 378 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 378 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 139 a 8 bylo proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pro vysvětlení - to je kompilace výsledků jednání ústavně právního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost a další rozpravy. Proto nyní budeme hlasovat dohromady o A42, B4 a E1. Není možné hlasovat zvlášť. Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 379 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 153 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Poslední z písmen A je A46. Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP