(13.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: O tom, zda přijímáme další pozměňovací návrhy k usnesení jednotlivých výborů, hlasujeme vždy ve druhém čtení před podrobnou rozpravou. Jsem přesvědčen o tom, že i toto jsme provedli ve druhém čtení.

 

Poslanec Jan Kostrhun: V tom případě se ztotožňuji s návrhem kolegy Plevy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nechám tuto proceduru schválit.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 z přítomných 182 poslanců pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle návrhu pana poslance Plevy, tzn. nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Aleny Svobodové. Stanoviska?

 

Poslanec Jan Kostrhun: Stanovisko souhlasné, pan ministr souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 z přítomných 181 poslanců pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh A38. Nyní budeme hlasovat o návrhu A4. Zpravodaj nesouhlasí, ministr nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Samostatně o návrhu A4.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 360 z přítomných 179 poslanců pro 58, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B. Stanovisko souhlasné, ministr doporučuje. (Námitky ze sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nyní bychom měli skutečně hlasovat o celém zbytku pod písmenem A mimo bod A38 a A4, poté podrobit hlasování body B, D a E. Takže nyní nechám hlasovat o celém zbytku pod písmenem A.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Všechny pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem A vyjma A38 a vyjma, pardon - včetně A4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ne, vyjma. Tento návrh jsme neschválili.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Takže vyjma A38 a A4. Stanovisko souhlasné, ministr také souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 361 z přítomných 180 poslanců pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní tedy pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska byla obě souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 z přítomných 180 poslanců pro 157, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní pozměňovací návrh uvedený pod písmenem D. Stanovisko nesouhlasné, ministr také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 z přítomných 180 poslanců pro 58, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní pozměňovací návrh pod E. Stanovisko neutrální, ministra také neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 180 poslanců pro 95, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Tím jsme, pane předsedající, vyčerpali…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nevyčerpali, pane zpravodaji. Nyní musíme ještě odsouhlasit všechny legislativně technické úpravy, které vy jste osobně přednesl ve třetím čtení, včetně úpravy pana poslance Talíře. Tam samozřejmě je stanovisko kladné, protože se týká legislativně technické úpravy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 180 poslanců pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon), podle sněmovního tisku 782, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na žádost z pléna vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o přijetí závěrečného usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 z přítomných 165 poslanců pro 135, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ještě pan poslanec Kostrhun jako zpravodaj.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Já ještě, pane předsedající, tentokrát už nikoli jako zpravodaj, chtěl bych využít své přítomnosti u řečniště a prohlásit pro stenozáznam, že v hlasování číslo 189 v pátek 18. 5. jsem hlasoval "ne" a na sjetině mám "ano". Přišel jsem na to před chvílí, promiňte mi, že s takovým zpožděním to oznamuji, ale nezpochybňuji hlasování. Chtěl jsem to jen uvést pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Děkuji ministru Dostálovi i vám za projednání tohoto návrhu zákona.

Než vyhlásím polední přestávku, chtěl bych vás seznámit s tím, jak budeme pokračovat odpoledne a zítra. Dnes odpoledne máme pevně stanovené body 54, což je smlouva, kterou předkládá pan ministr Jan Kavan, o ochraně dětí a ozbrojených konfliktech, bod 24 - zadávání veřejných zakázek, první čtení, pan ministr Petr Lachnit, dále zákon o ovzduší - pan ministr Miloš Kužvart, a trestní řád - pan ministr Jaroslav Bureš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP