(Jednání pokračovalo ve 12.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádal bych vás, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Táži se pana zpravodaje, zda má již vyjasněny všechny problémy. Pan zpravodaj nám sdělí, jak budeme pokračovat před závěrečným hlasováním. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní zbývá odhlasovat A28 a A7.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, A7 podle mých záznamů je nehlasovatelné, protože jsme schválili v § 6 pod písmenem D komplexní pozměňovací návrh, čímž se staly body A7, A12, A15 a C3 nehlasovatelné. Takže já mám A7 jako technicky vyřešené, jako nehlasovatelný návrh, u A28 s vámi souhlasím, nebylo provedeno hlasování. Jsou ještě nějaké připomínky, ať už z řad předkladatelů, zpravodajů či navrhovatelů?

 

Poslanec Václav Hanuš: Bude potřeba revokovat hlasování o A34, protože to bylo nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: (Reakce na debatu mezi poslanci:) C8 se nehlasovalo, protože C8 by bylo hlasovatelné pouze tehdy, pokud by prošlo C1 plus C2 nebo C3. Všechny tyto tři návrhy byly zamítnuty, tudíž C8 bylo nehlasovatelné. To je v pořádku, pane poslanče Brousku.

Takže nyní budeme hlasovat o návrhu A28. Stanovisko? (Zpravodaj souhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 182 poslanců pro 101, proti 64, návrh byl přijat.

 

Nyní se musíme vyrovnat s paragrafem 34 pod bodem A34. Já s paní kolegyní (Buzkovou) teď vedu debatu, protože toto hlasování bylo vlastně svým způsobem zmatečné, protože nebylo o čem hlasovat. Přesto jsme o tom hlasovali. Takže bych podal námitku na nehlasovatelnost tohoto bodu A34. Pokud tato námitka bude přijata, budeme mít vypořádán bod A34. Pokud by nebyla, musel by někdo, kdo hlasoval pro, podat návrh na revokaci tohoto usnesení.

Nejdříve budeme hlasovat o mé námitce, že toto hlasování bylo zmatečné a že bod A34 byl nehlasovatelný.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 353 z přítomných 183 poslanců pro 171, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Vyrovnali jsme se bodem A34. Pane poslanče, co máme ještě před závěrečným hlasováním?

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní je třeba dořešit problém okolo E18 tím, že bychom připojili písmeno j) sankce do paragrafu 26 odst. 2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosil bych pana poslance Výborného, který vysvětlí celý problém, jenž vznikl přijetím pozměňovacího návrhu H5.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, ten problém není tak velký. My jsme připojili k § 26 dvě nové skutkové podstaty přestupků. Je třeba říci, že ta první má písmeno i) a ta druhá bude mít písmeno j), nikoli i), protože bychom měli v zákoně nesmysl. To je první část. Druhá - to je k hlasování. Protože jsme diferencovali sankce za jednotlivé přestupky, zůstaly by tyto dvě nové skutkové podstaty přestupků bez sankce. To je naprosto nesmyslné. My musíme v E18 § 26 odst. 2 ještě doplnit písmena i) a j) za písmeno g). O tom by mělo být hlasováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP