(12.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Tím se stalo nehlasovatelné B13.

 

Poslanec Václav Hanuš: B13, ano. Nyní budeme hlasovat o A35.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Zpravodaj souhlasné, ministr nesouhlasné).

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 z přítomných 182 poslanců pro 74, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní zbývá hlasovat C9. Stanovisko nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr? (Ministr stanovisko neutrální)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 182 poslanců pro 122, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A36 - účinnost zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko? (Zpravodaj souhlasné, ministr rovněž souhlasné).

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 182 poslanců pro 170, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Pane předsedající, byl jsem upozorněn legislativou, že skutečně to A34 bylo nehlasovatelné. Prosím o pět minut přestávky na poradu s legislativou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to v rozporu s H2, kterou jsme schválili již před tímto hlasováním? V tomto případě bychom museli navrhnout revokaci tohoto hlasování.

Nejde o to, že by to bylo v rozporu, ale jde o to, že bod A34 byl nehlasovatelný, protože v momentě, kdy jsme v bodě H2 vypustili bod 1, není možné v dalším paragrafu v tomto bodě 1 cokoli změnit. Pět minut přestávka na to, aby si legislativa, navrhovatelé, legislativa i zpravodaj upřesnili, kde máme nějaký zádrhel.

 

(Jednání přerušeno ve 12.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP