(12.00 hodin)

Poslanec Václav Hanuš: E4. Mé stanovisko je souhlasné, pana ministra nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 182 poslanců pro 78, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A20. Stanovisko souhlasné.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Naše stanovisko je neutrální za předpokladu, bude-li přijat A19, ale ten nebyl, takže nesouhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 182 poslanců pro 88, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Jelikož nebylo přijato A19, tak doporučuji hlasovat E5, E6, E7 a E8 společně. Souhlas.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Mám zase problém se společným hlasováním.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V poznámkách zde mám, že E5 a E6 máme hlasovat samostatně a E7 a E8 společně. Pokud se můžete vyjádřit k E5.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Stanovisko souhlasné, zpravodaj má stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 329 z přítomných 182 poslanců pro 63, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: E6. Stanovisko zpravodaje souhlasné, ministra nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 182 poslanců pro 53, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: E7 a E8 budeme hlasovat společně. Souhlas.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Stanovisko u E7 je neutrální a u E8 nesouhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 182 poslanců pro 60, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A21, stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 332 z přítomných 182 poslanců pro 168, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: E9. V případě přijetí bude nehlasovatelné A22. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 182 poslanců pro 52, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Budeme tudíž hlasovat o A22. Stanovisko zpravodaje souhlasné, pana ministra rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 182 poslanců pro 172, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A23. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 335 z přítomných 182 poslanců pro 171, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A24. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra rovněž souhlasné. V případě přijetí je nehlasovatelné B10 a H4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 z přítomných 182 poslanců pro 163, proti 4. Návrh byl přijat. Tím jsou nehlasovatelné body B10 a H4.

 

Poslanec Václav Hanuš: A25 je prakticky totožné s B11, přičemž B11 umožňuje v návrhu při exhumacích asistenci zástupců státních orgánů a obcí, abychom věděli, o čem hlasujeme. U bodu A25 stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 z přítomných 182 poslanců pro 124, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Tím se stalo nehlasovatelné B11, takže nyní budeme hlasovat o E10, E11, E12 a E13. Souhlasné stanovisko.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Zase zde mám malý problém. Stanovisko k E10, E12 a E13 je souhlasné, k E11 nesouhlasné. Ale je společné hlasování, takže je tam víc souhlasů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Bohužel, je třeba hlídat i proceduru.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 182 poslanců pro 152, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: E14, E15, E16 v detailech modifikují body A26 a C7. Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 181 poslanců pro 170, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP