(11.50 hodin)

Poslanec Václav Hanuš: E1. E jako Eva. Souhlasné stanovisko. Pan poslanec Zajíček.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Strana 10, pane ministře. (Souhlasné stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 182 poslanců pro 115, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bych nechal hlasovat společně o A8 a A9. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné B5 a B6, jelikož jsou totožné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Zpravodaj souhlasné, ministr rovněž souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 182 poslanců pro 150, proti 17. Návrh přijat. Nehlasovatelné jsou tedy body B5 a B6.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bychom pokračovali A10 plus A11 společně. Pokud bude odhlasováno, schváleno, je nehlasovatelné C3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Zpravodaj souhlasné, ministr neutrální.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 182 poslanců pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A12. Souhlasné stanovisko. (Hlasy: Je škrtnuté.) Pardon, děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, C3, A12, A7, A15 jsme již vyrušili díky tomu, že byl přijat… Zbývá nám A14.

 

Poslanec Václav Hanuš: Zbývá A14. Pokud bude odhlasováno, je nehlasovatelné B7. (Hlasy: A13.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pozměňovací návrh A13 tady skutečně není poznačen. Takže z vašich podkladů, pane zpravodaji, písmeno A13.

 

Poslanec Václav Hanuš: Takže A13 - souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr? (Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 180 poslanců pro 148, dva proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní A14. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 180 poslanců pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A16. Pokud bude odhlasováno, je nehlasovatelné B8 a A3, jelikož jsou totožné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 180 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: C4 a C5 společně. Pokud bude odhlasováno, je nehlasovatelné E2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko? (Zpravodaj nesouhlasné, ministr nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 180 poslanců pro 36, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat E2 jako Ela dvě. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: E2, pane ministře. (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 180 poslanců pro 51, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: C6. Souhlas. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: C6, strana 8.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku as tiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 180 poslanců pro 103, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Tím se stal nehlasovatelný bod E3 a pokračujeme společným hlasováním o A17 a A18, které je totožné s B9.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Zpravodaj souhlasné.) Adam 17, 18, strana 3, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Bohužel ke každému paragrafu máme jiné stanovisko, takže neutrální stanovisko k oběma.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 180 poslanců pro 109, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: A19.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nehlasovatelné je B9. Nyní budeme hlasovat o A19. Stanoviska? (Zpravodaj nesouhlasné, ministr neutrální.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 z přítomných 182 poslanců pro 16, proti 130. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP