(17.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Škromach chce, abych vás odhlásil, což jsem takto učinil.

 

Dám hlasovat o návrhu na zpochybnění panem poslancem Křečkem. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 178 bylo 105 pro, 50 proti. Návrh, byť nedůstojný návrh, byl přijat.

 

Překvapuje mě to, že se někdo tváří tak vítězoslavně, že se aspoň nezardí za to.

Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, neberte to osobně, není to namířeno proti vám, ale mám námitku. Zdá se mi, že tímto hlasováním byl porušen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a v duchu jednacího řádu prosím, abyste o této mé námitce nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale prosím, abyste vysvětlil, jak byl porušen.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ze stejného důvodu, jako jsem tady vystupoval u námitky kolegy Havlíčka. Námitka prostě nebyla uplatněna v souladu s jednacím řádem, to je včas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, dám hlasovat o námitce pana poslance Matulky.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro jeho návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 181 poslanců 75 pro, 66 proti. Dostal jste většinu hlasů, ale prohrál jste, pane poslanče. Návrh nebyl přijat.

 

Dobře. Může se znovu postavit k mikrofonu zpravodaj a pokusit se vysvětlit, o čem budeme hlasovat? Myslím si, že už to leckomu není jasné.

 

Poslanec Petr Pleva: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem J7, který zní tak, že provozovatel vysílání ze zákona je povinen do vysílání nezařazovat reklamu a teleshopping na alkoholické nápoje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím, že se vede debata o tom, jestli je to sponzoring nebo nesponzoring, a o tom, co je reklama a co je teleshopping. Ano. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedo, nemohu jinak. Jestliže jsem předtím říkal souhlasné, tak opakuji souhlasné. Samozřejmě, sněmovna se může rozhodnout, jak bude chtít.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec?

 

Poslanec Petr Pleva: Také zopakuji svůj souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 183 poslanců 79 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Rozdíl v hlasování je asi 30 hlasů, takže doufám, že si to každý vyrovná se svým svědomím.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Bendla, Kučery st., Buzkové, Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle sněmovního tisku 717, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 185 poslanců 128 pro, 36 proti. Návrh byl přijat, s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji a ještě dám slovo panu poslanci Kučerovi.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych všem zde přítomným v sále poděkovat za to, že po dvouleté námaze byla přijata norma, která nás opět o další krok přiblíží k Evropské unii. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Děkuji zpravodaji - panu poslanci Plevovi. O slovo se přihlásil ministr školství pan Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, mám procedurální návrh. Navrhuji vyřazení bodu 22 schváleného programu - návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, sněmovní tisk 881 - z programu této schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Slyšeli jste procedurální návrh. Na zítra, na středu 11. 4., je jako druhý bod zařazen školský zákon ve zkrácení pod bodem 22, sněmovní tisk 881. Předkladatel, pan ministr Eduard Zeman, navrhuje stažení z programu této schůze.

 

Dám o tomto návrhu neprodleně hlasovat a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 184 poslanců pro 98, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Dále se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP