(Jednání pokračovalo v 16.56 hodin)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynulo o tři minuty více, než jsme měli stanovenu přestávku. Prosím vás proto, abyste se posadili, abychom mohli pokračovat v našem jednání.

(Poslanci v hloučcích diskutují přes opět zahájené jednání.)

Vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že je řada podstatně důležitějších a zásadnějších věcí než toto, takže se domnívám, že bychom se měli posadit, abychom mohli dát hlasovat o tomto návrhu zákona jako o celku.

Pane poslanče (k poslanci Křečkovi, který se hlásí o slovo), já asi tuším, o co půjde - doufám, že také on tuší, o co půjde. Přemluvili ho. Vypadá natolik nepřesvědčivě, že si myslím, že to bude ta situace, kterou mám na mysli i já. Vidím ale, že to nese hrdinně (veselost), tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, nebudu vám váš dojem vyvracet, nicméně chtěl bych zpochybnit hlasování pořadové číslo 163. (Veselost.) Na sjetině mám, že jsem hlasoval pro, ale rozhodně jsem chtěl hlasovat proti tomuto návrhu. Zpochybňuji tedy hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, teď ovšem budu velmi pozorně sledovat a nechám si vyjet toto hlasování, abych viděl, kteří poslanci nedopustili zpochybnění u poslance Havlíčka a kteří dopustí zpochybnění v případě vašem. Budu to velmi pečlivě sledovat a bude mě zajímat konzistence těchto dvou postojů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP