(16.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 183 poslanců 55 pro, 97 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o písmenu O1. (Předkladatel i zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 183 poslanců pro 153, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o bodu O3. (Předkladatel i zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 183 poslanců 35 pro, 125 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o bodu O4. (Předkladatel - spíše souhlas. Zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 183 poslanců 93 pro, 72 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o bodu O5. (Předkladatel - zásadní nesouhlas. Zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 183 poslanců 34 pro, 142 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem P, a to jedním hlasováním, protože se jedná o jednu a tutéž materii. (Předkladatel i zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 183 poslanců 158 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem Q. O bodu Q1 jsme již rozhodli, budeme hlasovat o bodu Q2. (Předkladatel i zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 183 poslanců 176 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o bodech 3, 5, 6, 7 a 9 společně, protože se též týkají jedné a též materie - pokud nejsou námitky.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Žádám hlasování o každém bodu zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je zde návrh na hlasování pouze o bodu 6 zvlášť.

 

Poslanec Petr Pleva: Vypustíme z toho bod 6, který budeme hlasovat zvlášť, ale o bodech 3, 5, 7 a 9 budeme hlasovat společně. (Předkladatel - stanovisko souhlasné, zpravodaj nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 183 poslanců 46 pro, 119 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o Q4. Nesouhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 183 poslanců 88 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o Q6. (Předkladatel souhlasí. Zpravodaj - mírný nesouhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 183 poslanců 67 pro, 102 proti. Nepřijato.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o Q8. (Předkladatel souhlasí. Zpravodaj - nesouhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 183 poslanců 87 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Probrali jsme všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Petr Pleva: Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedo, žádám o 15minutovou přestávku na poradu klubů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájíme v 16.52 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP