(15.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi požádat po závěrečném slovu předkladatele a zpravodaje o 15minutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Prosím pana zpravodaje.

Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 6.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, úvodem svého vystoupení bych chtěl opravit jednu nepřesnost, které jsem se dopustil ve svém vystoupení v rozpravě ve druhém čtení. Uvedl jsem, že nedokonalý návrh digitálního multiplexu byl z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Byl jsem informován předsedou rady, že toto nebyl jejich návrh. Za tuto dezinformaci se radě omlouvám.

Chtěl bych upozornit na problematiku digitálního multiplexu a digitálního vysílání, která je obsažena v pozměňovacích návrzích pan kolegy Vymětala. Podle mého názoru je tato problematika řešena nedostatečně. Proto mohu jménem svým i jménem dalších poslanců nabídnout jiné řešení, a to že bychom společně s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, poslanci, Českým telekomunikačním úřadem, Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem kultury zpracovali nový návrh zákona, který bude řešit výhradně digitální vysílání. Pokud dojde ke shodě, mohl by být tento návrh podán například podle § 90 odst. 2 jednacího řádu a přijat ve zrychleném čtení, aby nedošlo k prodlevě v zavádění digitálního vysílání. Prosil bych, abyste zvážili tuto variantu.

Domnívám se, že přijetí pozměňovacích návrhů pana kolegy Vymětala by vedlo k tomu, že v brzké době bychom museli znovu novelizovat tento zákon, a to by nebylo dobře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, vyjádřil jste se i k legislativně technickým připomínkám, které tady zněly? Je možno je akceptovat?

 

Poslanec Petr Pleva: Omlouvám se. Všechny legislativně technické připomínky, které zde zazněly, byly konzultovány se sněmovní legislativou a je možné je považovat za připomínky legislativně technické.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přerušuji schůzi do 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP