(Jednání opět zahájeno ve 14.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na polední přestávku vypršel. Požádal bych všechny nepřítomné, aby se dostavili do jednací síně Poslanecké sněmovny a zaregistrovali se svými identifikačními kartami, abychom mohli pokračovat v projednávání našich schválených bodů.

O slovo požádal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím. Dávám mu slovo, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky voleb, které proběhly zhruba před hodinou.

Nejprve mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (bod 84).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 163 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Jana Grůzu bylo odevzdáno 35 hlasů, pro poslance Pavla Kováčika byly odevzdány 73 hlasy, pro poslance Miloslava Kučeru ml. bylo odevzdáno 56 hlasů, pro poslance Pavla Peška bylo odevzdáno 78 hlasů a pro poslankyni Olgu Sehnalovou bylo odevzdáno 79 hlasů.

Konstatuji, že v tomto prvém kole prvé volby členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postupují všichni navržení kandidáti.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby člena dozorčí rady Grantové agentury (bod 83).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 163 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Miroslava Máčeho bylo odevzdáno 77 hlasů a pro pana Michala V. Marka bylo odevzdáno 70 hlasů.

Konstatuji, že v tomto druhém kole nebyl zvolen nikdo. Tím tato volba končí.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 87).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 163 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 66 hlasů, pro poslance Františka Vnoučka bylo odevzdáno 67 hlasů.

Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Tím tato volba končí.

Konstatuji, že toto byla zatím "nejúspěšnější" volba, kterou jsem zde prováděl, neboť nebyl ani v jedné z nich zvolen nikdo.

Chtěl bych požádat pana předsedajícího, aby nechal hlasovat o mém následujícím procedurálním návrhu, který zní:

Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, druhé kolo, by proběhlo jako první bod po zahájení jednání Poslanecké sněmovny příští úterý 12. prosince a poté by následovalo projednání následujících bodů: bod 80 - návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce, bod 82 - návrh na volbu členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, bod 85 - návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení a bod 88 - návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo.Chtěl bych vás pouze upozornit, že dne 12. 12. 2000 máme pevně stanovené první dva body při zahájení, a to je bod 63 - státní dluhopisy, kterýžto návrh nám vrátil Senát, a bod 64 - zákon o dani z příjmů, který nám také vrátil Senát.

Po těchto dvou bodech by tedy měly následovat volby, o kterých jste hovořil - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ombudsman a jeho zástupce a volba členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, a k těmto volbám bychom samozřejmě doplnili i druhé kolo volby týkající se bodu 84, je to samozřejmě možné.

Pokud s tímto výkladem budete souhlasit a pokud nemyslíte, že bychom druhé kolo voleb mohli udělat zítra o polední přestávce, ale není tomu tak, žádáte, aby všechny ostatní volby, které máme ještě na programu, ať už jsou to prvá či druhá kola, proběhly po dvou pevně zařazených bodech v úterý 12. prosince odpoledne.

Dám tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Jana Vidíma, předsedy volební komise. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby všechny zbývající volby, ať už prvá nebo druhá kola, proběhly v úterý 12. prosince 2000 po dvou pevně stanovených bodech, které nám vrátil Senát k projednání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 487 z přítomných 161 poslanců pro 115, proti tři. Návrh byl přijat.

 

Pane předsedo, děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP