Stenografický zápis 29. schůze, 7. prosince 2000
65. Vládní návrh na zapojení České republiky do Integrovaného systému protivzdušné obrany Organizace Severoatlantické smlouvy


(Jednání opět zahájeno v 10.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


66. Vládní návrh na další působení jednotek Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a uzavřených dohod v roce 2001 /sněmovní tisk 784/

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloš Titz
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Václav Frank
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Titz


90. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Alena Páralová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


62. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/3/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Pavel Pešek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 12.45 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím


83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Jan Vidím


87. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.16 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím


84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Pavel Němec


68. Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury /sněmovní tisk 669/

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 14.55 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.10 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vlastimil Tlustý


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - třetí čtení

Poslanec Josef Ježek
Předseda PSP Václav Klaus


67. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


91. Ústní interpelace

Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec František Pejřil
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Havlíček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jiří Havlíček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Ladislav Korbel
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Svatomír Recman
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Svatomír Recman
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP