(14.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Měl jsem avizovaný procedurální návrh. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, dámy a pánové, protože se ubíráme v programu mílovými kroky, dovoluji si předložit procedurální návrh zařadit bod 79 - tisk 768, Zpráva o životním prostředí v České republice za rok 1999 - pevně na pátek dopoledne jako čtvrtý bod za bod o životním prostředí. Pan ministr je v současné době v zahraničí a měl by se vrátit ve čtvrtek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Znamenalo by to zařazení na čtvrtý bod s tím, že třetí bod je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Zařadili bychom tedy bod 79 pana ministra Kužvarta pevně jako čtvrtý bod v pátek dopoledne. Tak zní procedurální návrh.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 402. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 133 pro 104, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, nyní bychom se měli zabývat bodem č. 54. Před jeho projednáváním o slovo požádal předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip.

Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, minulý týden jsme se poměrně dramaticky zabývali otázkou náhrady členům zkrachovalých družstevních záložen. Dnes jsem objevil v tisku poměrně podivný článek o tom, že policie dopustila vykradení záložny.

Nenavrhuji žádný bod, ale v závěru svého vystoupení požádám, aby využili svého přednostního práva vystoupit na schůzi Poslanecké sněmovny nejméně ministr vnitra a ministr zemědělství, a to ze dvou důvodů. Jinak doporučuji přečtení článku, abych to nemusel příliš odůvodňovat.

Jde o to, že bývalé vedení zkrachovalé Českomoravské družstevní spořitelny téměř rok poté, co záložna skončila v nucené správě, vyvedlo poslední cenný majetek z majetku této družstevní záložny. Podivné na tom je, že policie ohlásila, že bývalé vedení má pod kontrolou, ale vedení se ztratilo v zahraničí. Jde o třetí největší kampeličku v České republice.

Proč ministra zemědělství? Protože vyvedení majetku prošlo kupní smlouvou na nemovitost a registrace takové kupní smlouvy proběhla v den podpisu smlouvy. Podotýkám, že kdykoli jsem jako advokát předkládal návrh kupní smlouvy na nemovitost do katastru v Českých Budějovicích nebo jinde v republice, nejúspěšnější jsem byl, když šlo o katastr neproblematický, za tři týdny. Běžný termín je šest týdnů. Předpokládám, že jde o velmi podivný postup.

Proto žádám, zda by svého práva přednostně vystoupit na schůzi využili pan ministr vnitra a ministr zemědělství, aby řekli své stanovisko k tomuto podivnému případu. Nenavrhuji to jako bod, ale rád bych slyšel alespoň jejich stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní otevírám bod číslo

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změně některých zákonů, a zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 738/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan kolega Petr Koháček.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 738/3.

Mou povinností je otevřít rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Prosím některého z mých předsednických kolegů, aby přišli do jednacího sálu, protože bych rád v této rozpravě vystoupil.

Má otázka nepochybně zní: Kdo se do rozpravy ve třetím čtení hlásí? Žádnou přihlášku nevidím, žádného místopředsedu také nevidím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl jsem vystoupit ještě v rámci otevřené rozpravy, neboť jsem nechtěl zneužívat svého práva vystoupit mimo rozpravu a tím znemožnit některému z kolegů na má slova následně reagovat. Proto jsem považoval za korektní vystoupit ještě v rámci rozpravy.

Chtěl bych vás všechny upozornit na právě předkládanou normu, resp. na bod 5 v pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, tedy pod písm. A.

Tento návrh byl podle mého názoru nepochybně veden velmi dobrým motivem a velmi dobrým záměrem, a to usnadnit policii efektivní výkon jejích povinností, které ze zákona má, zvýšit možnost policie co nejvíce zasahovat proti osobám, které se dopouštějí závažné trestné činnosti. Nicméně se obávám, že v takto předložené podobě tento návrh by přijat být neměl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP