(12.20 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckých klubů tyto návrhy na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny:

Návrhy na vzetí na vědomí rezignací poslance Zdenka Koudelky na členství v mandátovém a imunitním výboru, poslankyně Jitky Kupčové na členství v mandátovém a imunitním výboru, poslance Jana Grůzy na členství v hospodářském výboru, poslance Michala Kuneše na členství v ústavně právním výboru, poslance Vojtěcha Vymětala na členství ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a konečně poslance Miroslava Máčeho na členství v zahraničním výboru.

Dále pak volební komise obdržela návrhy na volbu poslance Andreje Gregy za člena mandátového a imunitního výboru na uvolněné místo po poslanci Koudelkovi, na volbu Yvony Jungové za členku mandátového a imunitního výboru na místo po poslankyni Kupčové, poslance Jiřího Havlíčka za člena hospodářského výboru na uvolněné místo po poslanci Grůzovi, na volbu poslankyně Světlany Navarové za členku ústavně právního výboru na uvolněné místo po poslanci Kunešovi, na volbu poslance Radima Turka za člena výboru pro obranu a bezpečnost na uvolněné místo po bývalém poslanci Jaroslavu Baštovi, na volbu poslance Václava Grulicha za člena výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na uvolněné místo po poslanci Vojtěchu Vymětalovi a konečně návrh na volbu poslankyně Světlany Navarové za členku zahraničního výboru na uvolněné místo po poslanci Miroslavu Máčem.

Tyto návrhy byly zaslány všem poslaneckým klubům 20. října.

Zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, avšak na 21. schůzi Poslanecké sněmovny změny ve složení orgánů sněmovny proběhly veřejným hlasováním, proto navrhuji, aby i tyto změny proběhly hlasováním veřejným. Doporučuji, aby byla vedena společná rozprava jak k rezignacím, tak i k navrženým kandidátům, a poté aby Poslanecká sněmovna rozhodla nejprve o rezignacích a posléze o volbě.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. (Nikdo se nehlásí.) Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise, který již navrhl způsob, jakým provedeme vzetí na vědomí rezignace a volbu nových členů.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, navrhuji, abychom rozhodli jedním hlasováním o rezignacích poslance Koudelky, poslankyně Kupčové, poslance Grůzy, poslance Kuneše, poslance Vymětala a poslance Máčeho na členství ve výborech, které jsem uvedl ve své úvodní řeči.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat jednotlivě? (Ne, najednou en bloc.) Ano. Takže budeme hlasovat společně o rezignacích všech předložených poslanců na jednotlivé výbory.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Z přítomných 175 poslanců v hlasování pořadové číslo 229 pro 168, proti nikdo. Rezignace jsme vzali na vědomí.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vzala předložené rezignace na vědomí.

Budeme nyní hlasovat o jednotlivých kandidátech na členy příslušných výborů sněmovny.

Za člena mandátového a imunitního výboru je navržen poslanec Andrej Grega.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování pořadové číslo 230 - pro se vyslovilo 161 poslanců.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku mandátového a imunitního výboru je navržena poslankyně Yvona Jungová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 231 - pro paní poslankyni Jungovou se vyslovilo 155 poslanců.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena hospodářského výboru je navržen poslanec Jiří Havlíček.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

V hlasování pořadové číslo 232 se pro pana poslance Havlíčka vyslovilo 158 přítomných poslanců.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku ústavně právního výboru je navržena poslankyně Světlana Navarová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 175 poslanců se pro vyslovilo 164.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena výboru pro obranu a bezpečnost je navržen poslanec Radim Turek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 177 poslanců se pro vyslovilo 157 poslanců.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí je navržen poslanec Václav Grulich.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 177 poslanců pro 165.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku ústavně právního výboru je navržena poslankyně Světlana Navarová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Domluva mimo mikrofon - mělo to být do zahraničního.)

Ruším toto hlasování, považuji je za zmatečné, protože si myslím, že paní Světlana Navarová je ještě volena do zahraničního výboru a o tom jsme nehlasovali.

 

Poslanec Jan Vidím: Omlouvám se Poslanecké sněmovně. Podklady, které jsem měl, mě v tomto okamžiku zmátly.

Domnívám se, že v tomto okamžiku můžeme hlasovat o tom, že paní poslankyně Světlana Navarová bude zařazena do zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 177 poslanců pro 164.

 

Poslanec Jan Vidím: Nezbývá mi, než konstatovat, že Poslanecká sněmovna zvolila členy mandátového a imunitního výboru poslance Andreje Gregu a Yvonu Jungovou, členem hospodářského výboru poslance Jiřího Havlíčka, členkou ústavně právního výboru Světlanu Navarovou, členem výboru pro obranu a bezpečnost poslance Radima Turka, členem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslance Václava Grulicha a členkou zahraničního výboru poslankyni Světlanu Navarovou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Tím jsme projednali návrhy na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny a tím končím projednávání bodu číslo 96.

 

Přikročíme k bodu 97, kterým je

 

97.
Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

 

Vidím, že se hlásí s jakýmsi procedurálním návrhem pan poslanec Skopal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP