(12.50 hodin)

(pokračuje Exner)

A druhá z těchto částí by pokračovala návrhem poslance Klase. Žádá vládu ČR, aby v souladu s § 41 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, zajistila realizaci bezpečnostních prověrek u členů výboru pro zpravodajskou činnost, a to na stupeň utajení "přísně tajné". To jsou všechny návrhy usnesení.

Domnívám se, že hlasovat bychom mohli o těchto skupinách, v každé skupině v pořadí, jak byly návrhy předneseny, s tím, že pokud jde o první skupinu návrhů, protože návrh poslance Vlastimila Tlustého je protinávrhem k základnímu návrhu pana poslance Kučery, bylo by potřeba hlasovat jako o prvním o tomto pozměňovacím návrhu. To je návrh na postup hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se předseda poslaneckého klubu ČSSD Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážení pánové, třetí část usnesení není přesně citována. Já jsem na mikrofon řekl, že jmenovitě vyslovuji ocenění práce panu premiérovi a celé vládě. V tom původním byli vyjmenováni všichni ministři, ale to jsem považoval za zbytečně rozsáhlé usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo, bylo to tedy upřesnění vašeho návrhu.

 

Poslanec Václav Exner: Děkuji za toto upřesnění. V podkladu, který jsem dostal písemně, to tak přesně nebylo, mohlo to být tak vysloveno. Myslím, že je možné to vzít jako upřesnění návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud jsem si stačil poznamenat všechny návrhy, dá se říci, že usnesení by tedy bylo rozděleno do tří římských částí. Jedna by bylo "bere na vědomí" druhá, pana poslance Škromacha, by byla "děkovací" a třetí tzv. "žádací".

Já tuto proceduru nechám odhlasovat.

 

Kdo souhlasí s tímto postupem, jak jej navrhl pan zpravodaj, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 743 z přítomných 159 poslanců pro 146 proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, předkládejte jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Václav Exner: Začneme tedy pozměňovacím návrhem poslance Tlustého k návrhu poslance Miloslava Kučery st., aby byla doplněna slova "s lítostí" do základního návrhu: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu… atd.

Stanovisko pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Nesouhlasné, i když je to hezký vtip.

 

Poslanec Václav Exner: Moje stanovisko je mírně nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 744 z přítomných 159 poslanců pro 67, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Budeme tedy hlasovat o základním návrhu poslance Miloslava Kučery st., který zní: Poslanecká sněmovna ČR…, pokud budou následovat další části, bude to

I. Zprávu vlády ČR o stavu realizace Programového prohlášení a činnosti vlády ČR.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na základě žádosti z pléna jsem vás všechny odhlásil. Žádám vás o novou registraci. Stanovisko pana premiéra?

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Souhlasné.

 

Poslanec Václav Exner: Moje také souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 745 z přítomných 157 poslanců pro 80, proti 68. Návrh byl přijat. (Potlesk. Hluk v jednací síni.)

 

Poslanec Václav Exner: Nyní bychom pokračovali částí II.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Než budeme hlasovat, dám samozřejmě příležitost kontrole hlasovacích sjetin, ale pan zpravodaj může předložit návrhy, o kterých budeme rozhodovat. (Hluk v jednací síni).

Pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček:Velmi se omlouvám ctěné Poslanecké sněmovně, skutečně jsem hlasoval proti tomu návrhu a ve sjetině je opačný názor. Lituji, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže rozhodneme o námitce pana poslance Zajíčka.

Zahajuji hlasování, táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 746 z přítomných 157 poslanců pro 133, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, které jsme uskutečnili pod pořadovým číslem 745. Opět vás na žádost pléna všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o základním usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere tuto zprávu na vědomí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 747 z přítomných 157 poslanců pro 78, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Opět budeme čekat (kontrola sjetin). Hlasování je v pořádku. Táži se zástupců klubů, zda jsou námitky proti hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP