(16.00 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko zpravodaje bylo kladné. Stanovisko pana ministra záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 164 poslanců pro 84, proti 87. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh E4. Stanovisko zpravodaje je záporné. Stanovisko pana ministra rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování - pardon, pan poslanec. Hlasování končím, považuji ho…

 

Poslanec František Chobot: V minulém hlasování jsem hlasoval proti. Hlasovací zařízení označilo "pro", tak zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže budeme opět opakovat hlasování - původní hlasování pod bodem 203. Nejprve ale musíme rozhodnout o námitce pana poslance Chobota.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 164 poslanců pro 150, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy potřetí hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Martina Kocourka pod bodem E2, kde stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko ministra je záporné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 163 poslanců pro 83, proti 77. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o bodu E4. Stanovisko kladné a ministra záporné.

 

Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 163 poslanců pro 12, proti 145. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu pana poslance Kocourka E5 je stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko pana ministra záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 163 poslanců pro 104, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje šestý návrh pana poslance Kocourka - E6. Zpravodaj doporučuje, pan ministr financí nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 163 poslanců pro 82, proti 77. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Na straně následující, to je 79., je uveden sedmý návrh pana poslance Kocourka. Zpravodaj ho doporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 163 poslanců pro 67, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrhy E8, E9, E10 byly se souhlasem sněmovny staženy z hlasování. Následuje tedy návrh jedenáctý. Zpravodaj má stanovisko záporné, pan ministr rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 163 poslanců pro 27, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dvanáctý pozměňovací návrh pana poslance Kocourka. Zpravodaj doporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování 215 z přítomných 163 poslanců pro 80, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a může být hlasováno o usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane zpravodaji, i moje záznamy tak hovoří. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 531, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 163 poslanců pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas. Děkuji panu ministru Mertlíkovi i zpravodaji panu poslanci Tlustému. Končím projednávání tohoto bodu a tím i bod č. 77.

 

Dalším bodem je

 

78.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 530/1990 Sb. o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

 

Pana ministra už potřetí nebudu prosit, neustále zaujímá místo u stolku zpravodajů, a pan poslanec a zpravodaj rozpočtového výboru Martin Kocourek se dostavil taktéž. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 532/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Jako první pan zpravodaj Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl potvrdit to, co řekl pan předsedající, že máme před sebou tisk 532/3, ačkoliv je označen 532/2, nicméně označme si ho jako tisk 532/3, protože to je to správné pořadí.

Dále bych poprosil, abychom si tento tisk vzali k ruce a v něm u pozměňovacích návrhů v části C, to je poslanec Martin Kocourek, si pojmenovali první pozměňovací návrh, který nemá číselné označení, jako pozměňovací návrh C0. A dále bych poprosil o to, abychom si u pozměňovacích návrhů v části C, to znamená opět Martin Kocourek, v části Legislativně technické pozměňovací návrhy odpojili pozměňovací návrh C1 a vyřadili ho z této sady legislativně technických návrhů, protože je to návrh věcný a konkurenční k návrhu A2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP