(9.30 hodin)

Poslanec Miroslav Ouzký: Dále hlasování o návrzích kolegy Milana Cabrnocha, což je díl H vašich pozměňovacích návrhů, jsou to body 1 až 3, hlasování po jednotlivých návrzích. Nejprve tedy bod H1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanovisko pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: H1 kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Janeček si pravděpodobně přeje upozornit na nějaký procedurální problém. Pro jistotu mu dám slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: U kolegy Cabrnocha v bodu 2 chybí vypuštění tabulky, chci si to tedy zkontrolovat se zpravodajem. Týká se to dalšího bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pánové, já chvíli vyčkám, než se dohodnete.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Rozumím technické připomínce kolegy Janečka, ale týká se až dalšího hlasování. Když dovolíte, upřesním to v dalším hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska k H1.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Stanovisko ministra kladné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 250 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 250 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 133 a 3 byli proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nyní mi dovolte upřesnění technické připomínky kolegy Janečka, která se týkala nyní hlasovaného bodu H2, kde kolega Cabrnoch navrhuje v § 47 zrušit třetí odstavec, který zněl v tom smyslu - abych ho nemusel citovat - že v přiložené tabulce jsou vyjmenována pracoviště, která mají oprávnění očkovat do zahraničí. Kolega Janeček upozornil na to, že v případě přijetí tohoto paragrafu bychom zároveň museli přijmout vyřazení této tabulky z přílohy zákona. Interpretuji správně? (Nejsou námitky.) Beru na vědomí, jedná se o legislativně technickou připomínku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nicméně, pane zpravodaji, tato legislativně technická poznámka měla být vznesena panem navrhovatelem tohoto ustanovení v rozpravě ke třetímu čtení, což se nestalo. Takže já jsem nyní velmi na vážkách, zda tento návrh je vůbec hlasovatelný. Podle mého názoru není, protože je legislativně nedokonalý. Já se v tuto chvíli velmi kloním k výkladu, že tento návrh není hlasovatelný, a očekávám, zda k tomu budou z pléna nějaké připomínky.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Paní předsedající, já nemám ambice se s vámi přít o proceduru. Jelikož není přítomen předkladatel, přistupuji na vaši argumentaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Pakliže tento návrh byl uznán nehlasovatelným, navrhuji hlasovat o bodu H3.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko kladné.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 251 k bodu H 3 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 146 a 6 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Za další navrhuji nechat hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Maštálky, což je díl C vašich pozměňovacích návrhů, body 1 až 3, hlasování po jednotlivých bodech. Nejprve tedy hlasování o bodu C1. Předkladatel mě upozorňuje na poznámku legislativy, která navrhuje nejprve v tomto bloku hlasovat o návrhu C3, tedy o návrhu posledním. Já nemám námitek. Nechte tedy hlasovat nejprve o bodu C3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud nebude mít námitek ani navrhovatel tohoto bodu, mám tím na mysli pana poslance Maštálku, je to technická záležitost, kterou lze provést. Prosím stanoviska k C3.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 252 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 19 a 130 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nyní navrhuji nechat hlasovat o bodu C1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Stanovisko zpravodaje taktéž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 253 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 22 a 131 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Dále navrhuji hlasovat o bodu C2.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko kladné.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 254 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 95 a 52 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Dále vám navrhuji nechat hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Toma Zajíčka. Je to díl G vašich pozměňovacích návrhů, body 1 až 10. Navrhuji hlasování o celku, en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Kladné.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 255 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 162 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nyní navrhuji hlasovat o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví en bloc s výjimkou - dovolte mi vyjmenovat tyto body a požádám zástupce legislativy, případně předkladatele, aby kontrolovali se mnou - bodů A3 čtvrtá část týkající se § 84 odst. 1 písm. k), je to námi schválený návrh D8 kolegy Čevely, dále A3 pátá část paragrafu 94 odst. 2, návrh D13 poslance Čevely, A8/III týkající se § 105, je to návrh I19 námi schválený, A23 - návrh I12, A23 čtvrtá část paragrafu 82, což byl návrh I13 předkládaný mnou, dále A22 schválený námi jako návrh A3 poslance Cabrnocha, návrh A34 týkající se § 133, body G1 až 10 poslance Zajíčka. Tyto body jsou již nehlasovatelné. Pokud jsem něco nepřehlédl, zbytek může být odhlasován en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pak tam byl tuším ještě jeden bod, pane zpravodaji, který byl schválen, že se bude hlasovat zvlášť.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Pardon, děkuji za připomínku. Jak jsem již uvedl na začátku, navrhuji vyjmout z tohoto blokového hlasování bod A17, o kterém bych chtěl nechat hlasovat zvlášť na závěr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP