(15.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Dáme tedy znovu hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Sobotky. (Námitky.) Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. -Koudelky, já si je pletu, ale to je jedno, že. - Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 169 poslanců 136 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti. Tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji schůzi do 16.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.51 hodin.)

 

(Jednání pokračovalo v 15.58 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně, páni poslanci, uplynula šestnáctá hodina, podle schváleného programu jsou dalším bodem

 

139.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Po zahájení 25. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Milošovi Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP