(14.20 hodin)

Poslanec Vladimír Doležal: Pan ministr záporné, já též záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 369. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 152 pro 29, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bychom přistoupili k bodu D3 str. 58.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Stanovisko ministra kladné, zpravodaje neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 370. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 154 pro návrh 108, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dále je to bod D4 st. 58. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 371. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 155 pro návrh 104, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod D5 str. 58. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 372. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 155 pro návrh 101, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod E2 str. 58. Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 373. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 62, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je bod K str. 70. Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 374. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 156 pro 52, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Poslední bod je bod J str. 69. Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje důrazně záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže celkem tři zápory.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 375. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 42, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bychom mohli přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, zda má někdo námitku, že nebylo o některém návrhu hlasováno. Námitka není. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, podle sněmovního tisku 440, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 376. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 155 poslanců 83 pro, proti 49. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď nám zbývá se vypořádat s doprovodnými usneseními. Já se domnívám, jelikož bylo rozhodnuto, že -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Ještě předseda poslaneckého klubu KSČM se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já mám drobnost. Chtěl jsem jenom ohlásit, že v hlasování 373 jsem hlasoval pro návrh, aby to bylo zaprotokolováno. Hlasů bylo málo, nemohu zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zpravodaj nás ještě seznámí s návrhem na doprovodná usnesení.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Jsou dva návrhy doprovodných usnesení, a to pod bodem A a B. Domnívám se, jelikož jsme u pozměňovacích návrhů rozhodli, že návrh A je nehlasovatelný, že i doprovodné usnesení pod bodem A je též nehlasovatelné. Proto se domnívám, že hlasovatelný je pouze návrh pana poslance Martínka a že se dá hlasovat najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevím, pane poslanče, interpretace, že doprovodné usnesení jenom proto, že doprovází pozměňovací návrh, který byl nehlasovatelný, není hlasovatelné, je příliš odvážná. Neznám její věcný obsah.

Bylo zde předneseno takovéto stanovisko zpravodaje. Pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já nesouhlasím s výkladem pana zpravodaje, protože to doprovodné usnesení se netýká nepřijatého pozměňovacího návrhu, týká se obecně uložení povinnosti Ministerstvu kultury, resp. vládě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče, že jste podpořil můj názor. Budeme tedy hlasovat o obou usneseních. Nejprve o písmenu A. Prosím stanovisko.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pan ministr kladné, zpravodaj neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 377. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 133, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení pod písmenem B. Chci se zeptat pana poslance Martínka, jestli můžeme o dvou bodech hlasovat společně. Je námitka proti společnému hlasování? Jde o bod 1 a 2. Není námitek proti společnému hlasování. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pan ministr kladné, zpravodaj neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 378. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 83, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Obě dvě doprovodná usnesení byla - stejně jako návrh zákona - přijata. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi. Děkuji nám všem.

 

Těším se - ne moc - v úterý ve dvě hodiny na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 14.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP