(13.00 hodin)

(pokračuje Vidím)

Poté Poslanecká sněmovna nejprve vezme na vědomí předložené rezignace najednou a o kandidátech na členy orgánů PS se bude hlasovat samostatně.

Pane předsedající, žádám vás, abyste k těmto návrhům zahájil rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji předsedovi volební komise Poslanecké sněmovny. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Já mám jenom jeden dotaz na volební komisi, kdyby byla tak laskavá a vysvětlila Poslanecké sněmovně stav, kdy kolega Schling myslím - se domnívám nemusí to být pravda - je členem jenom jednoho výboru, což je hospodářský výbor. A tím, že bychom ho uvolnili z členství v hospodářském výboru, by nebyl v žádném výboru. Volební řád ve svém článku 5 odst. 6 říká, že poslanci, který nebyl zařazen do žádného výboru, se nabídne členství v některém z výborů. Takového člena výboru potom volí sněmovna na návrh volební komise. Takže já bych rád, kdyby se tato situace vysvětlila, protože by nebylo dobře, aby jeden z členů PS zůstal bez zařazení do výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se k tomu předseda poslaneckého klubu a poté předseda volební komise s vysvětlením.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Jenom bych chtěl vysvětlit, že konkrétně u pana poslance Schlinga se jedná o stav přechodný v tom, že na příštím jednání PS by případně měl zaznít návrh na zařazení do jiného výboru, ale nedošlo na klubu zatím k dohodě, takže by se jednalo o stav přechodný, který jednací řád připouští.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Předseda volební komise má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Volební komise je pouze administrátorem voleb. Dostala návrhy na rezignace a současně návrhy na volbu. Volební komise není tím orgánem PS, který má jednotlivým poslancům nabízet členství v jednotlivých orgánech PS. Proto já plním pouze povinnost a předkládám PS návrhy na rezignaci a na členství v orgánech PS.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Další, kdo se hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, tuto rozpravu uzavírám a žádám pana předsedu Vidíma, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Hlasováním en bloc rozhodneme o rezignacích poslanců Františka Brožíka - na členství v organizačním výboru a hospodářském výboru, Jaromíra Schlinga - na členství v hospodářském výboru, Františka Vnoučka - na členství ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, poslance Stanislava Grosse - na členství ve stálé komisi PS pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a na funkci předsedy této komise a poslance Radima Turka - na funkci člena výboru pro obranu a bezpečnost.

Je možno zahájit hlasování o těchto rezignacích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 161 z přítomných 171 poslanců pro se vyslovilo 157, proti nikdo. Tyto rezignace sněmovna schválila a přijala.

 

Můžete pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna vzala předložené rezignace na vědomí. Budeme hlasovat o zařazení poslanců do orgánů sněmovny - nejprve o zařazení poslance Zdeňka Škromacha do organizačního výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 se z přítomných 171 poslanců pro vyslovilo 141.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o zařazení poslance Břetislava Petra do hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 171 poslanců pro 147, proti nikdo.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o zařazení poslance Františka Vnoučka do hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 172 poslanců pro 149.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o zařazení poslance Jaroslava Bašty do výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 ze 172 přítomných poslanců pro 147. Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o zařazení poslance Ivana Davida do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuje, že v hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 172 poslanců 116 pro - souhlasí. Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Hlasováním rozhodneme o zařazení poslance Františka Brožíka do stálé komise PS pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 172 se 156 přítomných vyslovilo pro.

 

Poslanec Jan Vidím: Dovolte mi konstatovat, že Poslanecká sněmovna zvolila členem organizačního výboru poslance Zdeňka Škromacha, členem hospodářského výboru poslance Břetislava Petra a Františka Vnoučka, členem výboru pro obranu a bezpečnost poslance Jaroslava Baštu, členem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslance Ivana Davida a konečně členem stálé komise PS pro práci Kanceláře PS poslance Františka Brožíka. Tím tento bod končí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji předsedovi volební komise Poslanecké sněmovny. Končím tento bod projednávání.

Několik technických oznámení. Organizační výbor se sejde na svém jednání v místnosti č. 106 deset minut po ukončení tohoto dnešního jednání. Chtěl bych doporučit, abychom jednání zahájili ve 14.15 hodin po polední přestávce. Přerušuji na polední přestávku. Kolega místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych chtěl ještě avizovat procedurální návrh, který zazní po začátku odpoledního jednání, a to je, aby bod č. 2, 3 a 4 odpoledního jednání byla avizovaná třetí čtení 78, 91 a 92.

 

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP