Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 15.50 hodin, tedy čas, který byl vyhrazen na poradu klubu ČSSD. Prosím všechny kolegy, aby zaujali svá místa v jednacím sále. Prosím předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby sdělil sněmovně, jaký postup hodlá jménem svého poslaneckého klubu navrhnout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přes to, co zde zaznělo před přestávkou, musím konstatovat, že po konzultacích i podrobném studiu a doplnění znalostí o zákonu o jednacím řádu mohu říci, že i na takovýto bod, který se týká vzniku vyšetřovací komise, se vztahuje ustanovení zákona o jednacím řádu, které umožňuje skupině 20 poslanců zablokovat zařazení takového bodu.

Rozumím tomu, že je-li zde v Poslanecké sněmovně dostatečná vůle poslanců zřídit takovouto komisi, není to meritorní rozhodnutí, kterým by ta komise nevznikla, že zde existuje dostatečný počet poslanců, který vyvolá v budoucnu projednávání takového bodu, ale smyslem tohoto kroku našeho klubu je, aby ještě předtím, než bude meritorní rozhodování o tomto bodu, vyslechli všichni poslanci této sněmovny argumenty, které nepochybně padnou minimálně ve dvou bodech. Jeden bod se týká dnešního projednávání interpelací, kdy je tuším předmětem interpelace na předsedu vlády interpelace předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Filipa, a já nepochybuji, že předseda vlády zodpoví řadu věcí, které v tuto chvíli možná většině z nás jsou nejasné.

Příští týden bude schůze sněmovny projednávat návrh zákona v legislativní nouzi ve zkráceném jednání, který se této tematice věnuje. Dovedu si představit, že v rámci projednávání tohoto zákona se povede i debata, která se nebude týkat pouze litery návrhu zákona, ale bude se týkat i okolností.

Myslíme si, že rozhodnutí sněmovny, zda bude souhlasit se zřízením tohoto orgánu sněmovny, nebo nebude souhlasit, by mělo padnout po vyslechnutí těchto argumentů. Z tohoto důvodu jménem 20 poslanců a více dáváme veto vůči zařazení tohoto bodu v tuto chvíli na této schůzi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Já souhlasím s vaším výkladem jednacího řádu, nicméně pro naprostou přesnost postupu bych vás chtěl požádat o přednesení jmen oněch 20 poslanců, aby bylo všem formalitám učiněno zadost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já začnu od předsednictva: pan kolega Bašta, kolegové Dostál, Grulich, Miloš Zeman, Špidla, Eduard Zeman, Koudelka, Maňásek, Brtnický, Kostrhun, Vymětal, Sehnalová, Kopecký, Orgoníková, Zaorálek, Škromach, Gross, Štěpová, Šulák, Petr, Černý.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ve zkoušce znalosti personálního složení vašeho klubu jste obstál. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal. Nevím k čemu, rozpravu nevedeme.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chci jen upřesnit, že já jsem nebyl pro ten návrh. Šlo o Vojtěcha Vymětala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, to je v pořádku. Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Mám jednu malou poznámku. Respektuji veto klubu ČSSD na zařazení tohoto bodu na této schůzi, ale podotýkám, že to je pro mne vážný důvod, abych v úterý při projednávání na mimořádné schůzi vznesl výrazné námitky proti potřebě legislativní nouze v této věci, protože to v podstatě znamená, že nemůžeme ověřit případné škody ekonomické, které by vedly k vyhlášení stavu legislativní nouze na projednávání tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jistě i k této tematice povedeme v rámci tohoto bodu rozpravu a budeme zjišťovat, zda důvody pro vyhlášení legislativní nouze trvají. Slovo má pan poslanec Lobkowicz. Nevedeme rozpravu, prosím jen k programu schůze.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, za prvé dávám námitku proti výkladu jednacího řádu, jak ho podal pan místopředseda Gross, a za druhé konstatuji, že před krátkou přestávkou na kluby pan místopředseda Langer vykládal jednací řád jinak. Konstatuji, že právě z těch důvodů, které uváděl pan místopředseda Gross, tzn., aby před mnou navrženým bodem mohla proběhnout debata, byl ten bod navrhován na příští úterý, právě z těch důvodů, které uváděl pan místopředseda Gross, takže nerozumím argumentům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl bych velmi nerad, kdybychom se začali navzájem zkoušet ze znalosti příslušných zákonů. Mohl bych na vaši adresu sdělit zcela jednoznačně, že vy v okamžiku, když jste vystupoval, jste ze zákona neměl nárok vůbec něco takového požadovat, neboť jste předložil pouze 36 podpisů poslanců pro zřízení této komise. To však asi není smyslem tohoto jednání.

Jakkoliv se ztotožňuji s názorem, který přednesl předseda poslaneckého klubu ČSSD, že je možné tento bod vetovat, registruji námitku a nezbývá mi nic jiného - ačkoli mám stejný názor jako pan místopředseda Gross - než nechat o této námitce hlasovat. Rozhodneme tedy hlasováním. Nebude to poprvé ani naposledy, kdy se budeme snažit hlasováním sněmovny měnit zákon.

Prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, neboť jsem vás všechny odhlásil.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Lobkowicze. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 44, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci, je 15.58 hodin. Za dvě minuty začne blok interpelací na členy vlády, počínaje předsedou vlády České republiky. Do té doby přerušuji jednání sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP