Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou

 

131.
Ústní interpelace

 

na předsedu vlády České republiky Minulý týden proběhla první část ústních interpelací, nyní budeme pokračovat. Minulý týden předseda vlády odpověděl na tři interpelace, nyní dávám slovo panu poslanci Severovi, který byl vylosován na čtvrtém místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana, s tím, že se připraví poslanec Ladislav Korbel.

Prosím pana poslance Severu. Ostatní pány poslance a paní poslankyně prosím o klid v sále.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolím si vás požádat o odpověď na několik otázek, které souvisejí s jakousi průběžnou kontrolou slibů vlády České republiky, a to konkrétně vašich slibů o tom, že budete podporovat český průmysl. Rád bych si ověřil, do jaké míry je tento váš slib plněn, a proto jsem si dovolil zeptat se na realitu, jaká je v nákupu služebních vozidel pro Úřad vlády a pro ostatní resorty.

Položil jsem panu premiérovi písemně osm otázek. Jsou to tyto otázky:

1. Kolik služebních vozidel nakoupil Úřad vlády za celou dobu současné vlády?

2. Kolik služebních vozidel nakoupily ostatní resorty dohromady?

3. Jaká byla výše finančních prostředků vynaložená na zakoupená vozidla celkem pro Úřad vlády a celkem pro ostatní resorty?

4. Jaká byla výše finančních prostředků vynaložená na zakoupená vozidla zahraniční výroby?

5. Jaká byla výše finančních prostředků vynaložená na zakoupená vozidla tuzemské výroby?

6. Kolik vozidel zahraniční výroby bylo zakoupeno celkem?

7.Kolik vozidel tuzemské výroby bylo zakoupeno celkem?

Potom byla osmá otázka, ve které se ptám konkrétně, kolik vozidel upravené prodloužené verze Škoda Octavia bylo zakoupeno celkem.

Děkuji za stručnou odpověď. Není třeba komentovat, stačí mi čísla. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče Severo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych úvodem upřímně a nikoliv formálně poděkoval panu poslanci Severovi, že na rozdíl od některých jeho zviditelňujících se čtyřkoaličních kolegů, položil konkrétní otázky, které zaslal předem, takže jsme věděli, na co máme odpovídat. Proto zcela vyhovím jeho přání a bez delšího komentáře uvedu na těchto osm otázek číselné odpovědi.

Otázka č. 1: Kolik služebních vozidel nakoupil Úřad vlády za celou dobu současné vlády? Odpověď: Úřad vlády nakoupil od nástupu současné vlády celkem 10 vozidel.

Otázka č. 2: Kolik služebních vozidel nakoupily ostatní resorty dohromady? Odpověď: Ministerstva nakoupila celkem 190 vozidel.

Otázka č. 3: Jaká byla výše finančních prostředků vynaložená na zakoupená vozidla celkem pro Úřad vlády a celkem pro ostatní resorty? Odpověď: Úřad vlády vynaložil na nákup vozidel 6 377 849 Kč, ostatní resorty celkem 97 595 488 Kč.

Otázka č. 4: Jaká byla výše finančních prostředků vynaložená na zakoupená vozidla zahraniční výroby? Odpověď: Celkové výdaje na vozidla zahraniční výroby všech ministerstev činily 42 756 297 Kč, z toho Úřad vlády nula korun, protože žádná zahraniční vozidla nekupoval. Doufám, že k tomu přihlédnete při posuzování rozpočtové kapitoly Úřadu vlády.

Otázka č. 5: Jaká byla výše finančních prostředků vynaložená na zakoupená vozidla tuzemské výroby? Odpověď: Výše vynaložených prostředků na nákup tuzemských vozidel pro ministerstva činila 54 838 172 Kč. Úřad vlády vynaložil na nákup vozidel české výroby 6 377 849 Kč. Panu poslanci Severovi v odpovědi na tuto otázku pouze připomínám, že otázka je redundantní, protože z předchozích údajů rozdílem uvedených částek lze tuto odpověď naprosto zřetelně odvodit.

Otázka č. 6: Kolik vozidel zahraniční výroby bylo zakoupeno celkem? Odpověď: Celkem bylo ministerstvy zakoupeno 39 vozidel zahraniční výroby, Úřadem vlády žádné vozidlo zahraniční provenience.

Otázka č. 7: Kolik vozidel tuzemské výroby bylo zakoupeno celkem? Odpověď: Ministerstvy bylo zakoupeno 151 vozidel tuzemské výroby, z toho Úřadem vlády 10 vozidel tuzemské výroby.

Poslední otázka: Kolik vozidel upravené prodloužené verze Škoda Octavia, tedy long, bylo zakoupeno celkem? Odpověď: Ministerstvy byla zakoupena 4 vozidla Škoda Octavia long, Úřadem vlády 5 vozidel Škoda Octavia long.

Pokud se rozhodnu provést personální rekonstrukci vlády na základě kritéria tělesné výšky nových ministrů, zajisté pan poslanec Severa uzná, že Škoda Octavia long bude v tomto případě naplňovat toto kritérium.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se poslance Severy, chce-li položit doplňující otázku, na kterou má 60 vteřin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP