Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevím, jestli to mohu posuzovat jako nový návrh, vůči kterému je platné ono veto k předcházejícímu návrhu. Prosím, pane kolego. Vaše vystoupení rozhodne, jak to budu posuzovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Podstatný rozdíl mezi tím, co se odehrálo před týdnem, tuším na návrh kolegy Filipa, a tím, co se odehrává v tuto chvíli, je právě to, že tam je týdenní rozdíl přípravy.

Druhá věc, kterou chci sdělit, je to, že bohužel příští týden, pokud mám správné informace, je velice obtížné o tom jednat s místopředsedou vlády a ministrem financí Pavlem Mertlíkem z toho důvodu, že je dlouhodobě plánována i na úterý návštěva Spojených arabských emirátů, takže je mi líto. Pokud by šlo skutečně o věc, tak s takovouto věcí se nepřichází na plénum sněmovny, ale takováto věc se předjedná a pak je možno nalézt konsensuální termín, konsensuální návrh. Bohužel, postup, jaký byl zvolen, je podle mého soudu důkaz, že tady o věcnou podstatu nejde.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak. Prosím, pana předsedu Tlustého a potom vám sdělím své stanovisko jako stanovisko řídícího schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si opakovat, že proti tomuto návrhu nezaznělo veto, takže je dle mého názoru hlasovatelný. Vkládati někomu do úst, jestli mu jde o věc nebo nikoliv, to v této sněmovně je sice obvyklé, ale v tomto případě to považuji za obzvláště skandální. Sociální demokracie se bojí položit na stůl informace o této kauze. To je jediná možná interpretace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane poslanče. Pane ministře financí, mám rozumět vaše pohybu, že se hlásíte o slovo? Ano. Prosím. Věnuji vám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, pan poslanec Gross, jestli jsem dobře poslouchal, tak ve svém prvním ze série vystoupení řekl, že jsme připraveni tuto věc projednat jak v rozpočtovém výboru, tak na plénu sněmovny. Na plénu sněmovny nicméně nemohou být sděleny některé informace, které mají povahu obchodního tajemství, a z tohoto hlediska je logičtější, kdyby byly projednány na uzavřeném jednání rozpočtového výboru. Je to stejné jako v případě jakéhokoliv velkého privatizačního případu, kdy se podepisuje celá řada různých smluv, které nepatří mezi věci, které se zveřejňují, a je to naprosto obvyklé i v takových věcech, kde jde o státní privatizaci, např. banky. Podobně tomu bylo v případě ČSOB, ale i jakéhokoliv velkého průmyslového nebo jiného podniku. Je to obvyklý postup a tento postup samozřejmě vláda dodrží. To za prvé.

Za druhé nehodlám reagovat v této chvíli na dezinformace, event. napadení ze strany pana Tlustého. Hodlám na ně reagovat v okamžiku, kdy bude zajištěna důstojná forma jednání, což v této chvíli není. Připadá mi, že je v pořádku, abychom připravili příslušnou zprávu, a to do všech možných podrobností pro Poslaneckou sněmovnu. Projednat se dá počínaje středou příštího týdne, protože skutečně v pondělí a v úterý budu vedoucím české delegace na státní návštěvě Spojených arabských emirátů, anebo v rámci dalšího jednání sněmovny, tj. na příští schůzi. To je na vůli Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Návrh zazněl. Teď nevím, buď pan poslanec Tlustý jej hodlá stáhnout, či jinak modifikovat. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, návrh byl předložen, já ho nestahuji a trvám na něm a trvám na něm zejména po tomto výkladu ministra financí.

Není pravda, že informace, které jsem tady přednesl a které chci vysvětlit, by podléhaly bankovnímu tajemství. Zvolená procedura i všechna fakta, která jsem uvedl, jsou informace veřejné, nechráněné bankovním tajemstvím a nic nebrání tomu, aby zde byla uvedena skutečná podstata a průběh, jakým všechno proběhlo. Na bankovní tajemství se v tuto chvíli odvolávat opět není nic jiného než dalším pokusem zabránit zveřejnění informací, které umožní posoudit, zda ministr financí, jak jsem tady vyřkl, poškodil svým postupem či nepoškodil Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana poslance Grosse, aby přednesl jména 20 poslanců, kteří vznášejí veto proti zařazení tohoto bodu na úterní jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Možná se budete divit, pane předsedající, já bych teď vyzval pana kolegu Tlustého vaším prostřednictvím k jedné věci. Pokud by byl ochoten modifikovat svůj návrh ne na úterý, protože úterý je nemožné z důvodů, které jsem řekl, ale na středu příští týden, protože je velice pravděpodobné, že ve středu příští týden ještě budeme zasedat, tak bychom se technickému problému vyhnuli a byl by alespoň týden čas připravit materiál tak, aby to bylo technicky možné uskutečnit. Pokud by to bylo modifikováno tímto směrem, tak po dohodě s předsedou vlády i místopředsedou Mertlíkem by veto se na takovýto návrh nevztahovalo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Tlustý kývá. Rozumíme tomu tak, že je jeho návrh podmíněný. Bude-li Poslanecká sněmovna jednat příští týden ve středu, pan poslanec Tlustý navrhuje zařadit tento bod jako první bod středečního jednání Poslanecké sněmovny. Vůči takovémuto návrhu veto nezaznělo. Rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 158 a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na program Poslanecké sněmovny tak, jak jsem uvedl. Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro návrh 118, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Zhruba po 40 minutách našeho jednání se dostáváme k vlastnímu programu schůze. Ještě ne. Pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Já vás nezdržím. Jenom si chci upřesnit. Jestli se nepletu, tak jste, pane předsedající, dal hlasovat o tom, že třetí čtení budou ve čtvrtek a v pátek, ale po pevně zařazeném bodu. Následně pak kolega Tlustý mluvil o čtvrtku odpoledne. Chci si ujasnit jenom poté, co jsme rozhodli o zařazení bodu na příští středu - je to skutečně tak, že třetí čtení běží od rána ve čtvrtek jako druhý a další body?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane poslanče. Mám zde stenozáznam z jednání Poslanecké sněmovny z vystoupení pana poslance Vojtěcha Filipa, který navrhuje projednat ten bod jako první bod jednání 2. března, to znamená první ranní bod je Informace o KB a České pojišťovně, jako druhý bod, třetí, čtvrtý je následující třetí čtení. Rozumíme si. Děkuji.

Po 38 minutách vás chci informovat, že sled projednávaných bodů bude následující.

Bezprostředně po vystoupení paní poslankyně Němcové.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, chci vás požádat, jestli byste nechal hlasovat o tomto mém pozměňujícím návrhu týkajícím se pořadu jednání této schůze. Chci požádat ctěnou sněmovnu o přeřazení bodu 58, tisk 525, schváleného pořadu schůze na tento pátek 3. 3. jako první bod našeho jednání dopoledne. O přednesení tohoto návrhu mě požádal pan místopředseda vlády Rychetský, který jako předkladatel nebude moci v ostatních dnech zde být přítomen z důvodu zahraniční služební cesty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. To je zákon v prvním čtení. Návrh zní přeřadit bod 58 na páteční jednání sněmovny jako první bod, tedy vklínit do mezi třetí čtení. Veto nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 159. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro hlasovalo 146, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Nyní body našeho jednání dnes odpoledne. Jako první bod 121, poté bod 21, 64, 11, 19, 20, 12 a další 31, 32 a 63, pokud toto zvládneme. Opakuji ještě jednou sled bodů: 121, 21, 64, 11, 19, 20, 12 a event. 31, 32 a 63.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP