Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Náhradní karta byla zatím vydána panu poslanci Grossovi, má číslo 2. Pan kolega Brožík má taktéž náhradní kartu a ta karta má náhradní číslo 13. Další takovéto sdělení v tuto chvíli neregistruji.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Josef Jalůvka - zlomenina obratle a pan kolega Pavel Šafařík - nezbytný lékařský zákrok. Z členů vlády jsou omluveni tito ministři: pan ministr Miroslav Grégr - zahraniční cesta, pan ministr Miloš Kužvart - naléhavé pracovní důvody, omlouvá se pouze na dopolední část.

Stanovili jsme, že prvním bodem dnešního jednání bude bod číslo 7 a poté budou následovat body 8, 9, 10, 11, 19 a 20. Předtím, ještě než zahájíme bod č. 7, tak vidím zdviženou ruku předsedkyně ústavně právního výboru paní kolegyně Jitky Kupčové, která pro nás bude mít sdělení z úkolů, které vyplynuly pro ústavně právní výbor. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já přece ještě požádám o klid v jednacím sále. Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se ztišili, aby bylo možno pokračovat v našem jednání, a byl bych velice nerad, kdybychom ho museli po zhruba necelých pěti minutách opět přerušovat pro nadměrný hluk v jednacím sále.

Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Ústavně právní výbor byl sněmovnou dne 23. února 2000 požádán, aby ve velmi krátké době zaujal stanovisko k připomínkám poslance Stanislava Křečka vzneseným na 22. schůzi Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Ústavně právní výbor se hned téhož dne tímto problémem zabýval a stanovisko přijal a pověřil pana poslance Stanislava Křečka, aby sněmovnu s tímto stanoviskem ústavně právního výboru seznámil. Domnívám se, pane předsedající, že by bylo vhodné tento bod zařadit na dnešní den jednací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Já bych doporučoval věnovat se tomuto bodu neprodleně po projednání bloku zákonů o veřejné správě. On tento zákon dokonce trošku s tím souvisí. Takže jestli dovolíte, tak bych nechal odhlasovat procedurální návrh, který by znamenal, že bod č. 12 bude zařazen okamžitě po projednání zákonů z bloku o veřejné správě - ale vidím připomínku, jestli již jsme neodsouhlasili něco jiného. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Pane předsedající, vzhledem k tomu, že tady není pan kolega Pešek, který tady vystupoval jako zástupce předkladatelů novely zákona 172. Když jsme žádali o odklad, pan kolega Pešek žádal, aby tento bod byl zařazen ihned jako první bod po bloku těchto reformních zákonů. Nevím, jestli to bylo zaznamenáno, ale pamatuji se myslím dobře, že to měl být první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Já se teď pokusím v tom zorientovat. Nicméně ve svých poznámkách nemám, že by toto bylo odhlasováno. Ale je-li většinová vůle, že to odhlasováno bylo, tak platí, že návrh paní kolegyně Kupčové, se vztahuje po tomto bodu, který zde vznesl pan kolega Zajíček.

Takže procedurální návrh paní kolegyně Kupčové jsem zopakoval. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Prosím, abyste se zaregistrovali, a rozhodneme o návrhu na zařazení bodu 12 po takto specifikovaných bodech hlasováním pořadové číslo 141.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 122 pro 111, nikdo proti.

 

Takže nyní se můžeme dát do projednávání bodu č. 7, kterým je

 

7.
Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení)
/sněmovní tisk 422/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra ČR pan Václav Grulich. Prosím, pane ministře, přistupte k řečništi a ujměte se slova. A vás kolegyně a kolegové prosím o ztišení atmosféry v jednacím sále, aby bylo možno pokračovat v projednávání našeho programu.

Prosím, pane ministře,

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, to nejde takhle. Kolegyně a kolegové, prosím o klid. A jestli to není dostatečně slyšet, tak asi budu muset vyvolávat jednotlivá jména jako někde jinde než v Poslanecké sněmovně.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dříve než uvedu první z té série zákonů, které se týkají reformy veřejné správy a vytvářejí spolu jednoznačný blok, dovolte, abych se několika slovy zmínil o celkové problematice. Tato Poslanecká sněmovna nebývalou shodou schválila v uplynulém roce koncepci reformy veřejné správy - jestli se nemýlím, tak asi 176 hlasy. Vyjádřila tím jednoznačnou vůli zrealizovat záměr, o kterém se diskutuje už deset roků, ale který začal nabývat reálné konkrétní podoby až přijetím ústavního zákona o vzniku vyšších územních samosprávních celků, tedy krajů, a realizace tohoto ústavního zákona nabývá a nabyla podoby právě onou schválenou předloženou koncepcí reformy, kterou jsem měl tu čest jménem vlády tomuto shromáždění předložit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP