(17.10 hodin)

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, domnívám se, že teď již nic nestojí v cestě, abychom hlasovali o závěrečném usnesení a schválili návrh zákona podle sněmovního tisku 219, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 219, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 538 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 128 a jeden byl proti. (Potlesk.)

 

Blahopřeji paní navrhovatelce a děkuji panu zpravodaji za dobře odvedenou práci.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní se musíme procedurálně vyrovnat s body, které dosud nebyly projednány. Jsou to body 68, 69, 73, 74, 75, 126, 130 a 131 schváleného pořadu schůze.

Zbývají následující možnosti: buď v tuto chvíli pokračovat v jednání do 19.00 hodin a v 19.00 hodin rozhodnout, jak naložíme se zbytkem programu, nebo přerušit dnes schůzi a pokračovat v ní v úterý příští týden, anebo procedurálně rozhodnout o vyřazení těchto bodů z pořadu 21. schůze. Poté by bylo možné tuto schůzi ukončit a organizační výbor by rozhodl o zařazení těchto bodů do pořadu následující schůze. (Hluk v sále.)

Chtěla bych požádat o klid v jednacím sále.

Bylo by možná dobré, kdybychom setrvali několik okamžiků a předsedové klubů mi přišli sdělit, které z těchto stanovisek je pro jejich kluby nejprůchodnější, abychom mohli takto rozhodnout.

Prosím všechny, aby setrvali na svých místech, protože pravděpodobně budeme muset ještě minimálně procedurálně hlasovat. (Krátká přestávka.)

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, abyste všichni zaujali svá místa ve sněmovně.

Na základě informace, kterou jsem získala od předsedů klubů, rozhodneme procedurálně o vyřazení bodů 68, 69, 73, 74, 75, 126, 130 a 131 z pořadu této schůze. My rozhodujeme procedurálně pouze o vyřazení těchto bodů, neboť není v naší pravomoci tyto body přeřazovat na příští schůzi. To by bylo poté rozhodnutí organizačního výboru.

 

O tomto návrhu na vyřazení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 539, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 tento návrh byl přijat, uvedené body byly vyřazeny. (Hluk v sále.)

 

Prosím o klid!

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali veškeré body schváleného pořadu 21. schůze Poslanecké sněmovny a v tuto chvíli 21. schůzi Poslanecké sněmovny končím.

 

(Schůze ukončena v 17.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP