(17.00 hodin)

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh E8. Stanovisko navrhovatelky kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 523 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 523 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 153 pro nějvyslovilo 82 a 47 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh společně E9 a E11. Stanovisko navrhovatelky negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 524 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 524 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 6 a 142 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh pod písmenem E12. Stanovisko navrhovatelky kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 525 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 151 a 1 byl proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Přejdeme k pozměňovacím návrhům pod písmenem F pana poslance Plachého. Nejprve F1. Stanovisko navrhovatelky negativní, zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 526 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovili 3 a 140 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh F2 ze stejné dílny. Stanovisko navrhovatelky negativní, zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: zahajuji hlasování pořadové číslo 527 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovili 4 a 142 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh F3. Stanovisko navrhovatelky i zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 528 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 528 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 151 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh F4. Stanovisko navrhovatelky kladné, stanovisko zpravodaje mírně negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 529 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 529 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 74 a 78 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní přejdeme k pozměňovacím návrhům pod písmenem G, a sice pozměňovací návrhy G1, 2 a 3 budeme hlasovat společně. Stanoviska navrhovatelky i zpravodaje jsou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 530 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 530 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 75 a 77 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní pozměňovací návrh G4. Stanovisko navrhovatelky negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 531 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 531 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 22 a 124 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh G5. Stanovisko navrhovatelky záporné, zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 532 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 532 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 23 a 126 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Pozměňovací návrh G6. Stanovisko navrhovatelky záporné, zpravodaje rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 533 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 533 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 23 a 123 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní pozměňovací návrh pod G7 a 8 budeme hlasovat společně. Stanovisko navrhovatelky je negativní, zpravodaje rovněž negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 534 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 534 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 24 a 125 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní budeme hlasovat jediný pozměňovací návrh pod písmenem H. Stanoviska navrhovatelky i zpravodaje jsou kladná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 535 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 535 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 153 pro něj vyslovilo 149 a 2 byli proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, že sněmovna akceptovala stažení mého pozměňovacího návrhu pod písmenem I, domnívám se, že jsme hlasovali o všech jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru ve znění legislativně technických změn a schválených pozměňovacích návrhů a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, myslím, že se stalo zvykem legislativně technické změny hlasovat zvlášť na konci. Hlasovali bychom o tom návrhu A a poté legislativně technické změny, jestli nemáte nic proti. (Zpravodaj: Nemám námitky.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 536 a ptám se, kdo je pro návrh pod písmenem A. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 536 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 152 pro něj vyslovilo 150 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických změnách přednesených ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 537. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 150 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP