(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 154 vyslovilo 153 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: V důsledku toho není hlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem B7.

Budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A25. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 240 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 156 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: Tím se stal nehlasovatelným návrh pod písmenem B8.

Nyní navrhuji odhlasovat všechny zbývající pozměňovací návrhy pod písmenem A. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu ?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 158 pro něj vyslovilo 154 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: Jsme nyní u pozměňovacích návrhů pod písmenem B. Všechny pozměňovací návrhy kromě pozměňovacího návrhu B7 byly buď vyloučeny z hlasování, protože byly odhlasovány příslušné texty pod písmenem A, anebo jsou shodné s texty, které jsou pod písmenem A.

Zbývá tedy odhlasovat jen pozměňovací návrh pod písmenem B7. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 242 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro vyslovilo 157 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: Já se musím omluvit, paní místopředsedkyně, dopustil jsem se chyby. Poslední hlasování je třeba stornovat. Já jsem si označil jako 7. pořadí hlasování, a pak jsem uvedl B7. Ve skutečnosti ale je potřeba hlasovat o návrhu B3, který se takto liší. Velmi se všem omlouvám a je potřeba předchozí hlasování buď stornovat, anebo hlasováním rozhodnout o revokaci tohoto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jedná se o hlasování pořadové číslo 242, je tomu tak, pane zpravodaji? (Poslanec Exner: Ano.)

Myslím, že učiníme proceduře zadost, když prohlásíme hlasování pořadové číslo 242 za zmatečné.

 

Poslanec Václav Exner: Moc vám děkuj. Doufám, že už se to dále nestane.

Je tedy potřeba hlasovat o pozměňovacím návrhu B3. Platí, co jsem řekl prve - pan ministr i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 pro vyslovilo 158 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: Budeme dále hlasovat o návrhu pod písmenem C. Jde o poslední hlasování o pozměňovacím návrhu. Stanovisko pana ministra je neutrální, stanovisko zpravodaje je rovněž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 100 a 47 bylo proti.

 

Poslanec Václav Exner: Odhlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy, pokud někdo nemá jiný názor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 349, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 245 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 161 pro něj vyslovilo 160 a nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že s návrhem zákon byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

 

Zahajuji tedy třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hojdar.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 355/3. Žádám zpravodaje poslance Josefa Hojdara, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a ptám se, zda se do ní někdo hlásí.

Není tomu tak, končím tedy rozpravu ve třetím čtení a ptám se pana ministra Grégra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. - Ano.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi několik úvodních slov k tomuto vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který nyní projednáváme ve třetím čtení.

Návrh byl projednán v hospodářském výboru, který jej doporučil schválit ve znění pozměňovacích návrhů, které dle mého soudu přispívají ke zkvalitnění této právní úpravy. Rovněž výbor pro evropskou integraci doporučil Poslanecké sněmovně tuto novelu zákona schválit. Doporučuji naprostou většinu těchto návrhů akceptovat.

Nedoporučuji pouze vyhovět části pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, který se týká problematiky vratných zálohovaných obalů. Jedná se formulaci v § 18 odst. 4, která ukládá povinnost prodávajícímu dodržet peněžní částku za výkup vratných zálohovaných obalů v souladu s peněžní částkou určenou prodávajícím výrobcem nebo dodavatelem zboží. S tímto navrženým řešením nemohu souhlasit, neboť v praxi ve svém důsledku může znamenat neúnosné administrativní a organizační potíže u obchodních subjektů, jako například existenci různých záloh od výrobků téhož druhu zboží ve stejném typu obalu a nutnost rozlišování obalů dle výrobců; zavedení potvrzení o nákupu, což bude v rozporu se současným ustanovením § 18 odst. 2 a ve svém důsledku může znamenat omezení výkupu. Dále je to nepochopení na straně spotřebitelů, kteří budou muset rozlišovat vratné obaly podle výrobců, aby dostali zpět zaplacenou výši zálohy.

Dle mého názoru jde o problematiku, která souvisí s nutností systémového řešení nakládání s obaly, čili se zákonem o obalech a obalových odpadech, který je připravován v působnosti ministerstva životního prostředí. Doporučuji proto, aby o odstavci 4 § 18 bylo hlasováno samostatně.

Dva pozměňovací návrh byly uplatněny i při druhém čtení zákona. Oba jsou obsahově shodné s návrhy přednesenými v hospodářském výboru, kde však nenalezly podporu. Těmto pozměňovacím návrhům nedoporučuji vyhovět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP