(14.10 hodin)

(pokračuje Záruba)

Dnes, 30. listopadu 1999, předala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Petra Buzková novému poslanci Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí pan poslanec Jiří Havlíček poslanecký slib. Žádám pana poslance Jiřího Havlíčka, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu (děje se), a zároveň prosím místopředsedkyni Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance. (Poslanci povstávají.)

Dovolte, abych přečetl slib poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákon. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

 

Poslanec Jiří Havlíček: Slibuji.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Děkuji. (Poslanci usedají.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych mezi námi uvítala pana poslance Jiřího Havlíčka a popřála mu v poslanecké práci mnoho štěstí a úspěchů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po poradě předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy Poslanecké sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů vám předkládám následující procedurální návrh. Navrhuji, abychom jednali následujícím způsobem, a to ve středu 1. prosince a ve čtvrtek 2. prosince abychom jednali v souladu s jednacím řádem do 21. hod. a souhlasili s tím, že budeme po 19. hod. i hlasovat. Nejsou-li připomínky, budeme o tomto návrhu hlasovat.

S připomínkou se hlásí pan poslanec Filip jako předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že tento návrh není dobrý a že je potřeba se zabývat i ostatními záležitostmi, které se týkají průběhu této schůze, včetně těch návrhů, které by mohly být projednány po 14. prosinci vzhledem ke lhůtám, které tady proběhly od říjnové schůze.

Navrhuji, aby toto organizační opatření nebylo schváleno, a pro případ, že by některým vyhovovalo jednat některý z těchto dnů do 21 hodin, abychom hlasovali o středě a o čtvrtku zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, samozřejmě je možné hlasovat o těchto dvou dnech odděleně. Připomínám, že podle dohody, ke které došlo tuším v předminulé schůzi, budeme ve čtvrtek odpoledne po proběhnutí ústních interpelací projednávat odpovědi na interpelace písemné.

 

O návrhu, který jsem přednesla, rozhodneme v tuto chvíli hlasováním - tedy o tom, abychom ve středu 1. prosince jednali do 21. hodiny a souhlasili s tím, že po 19. hodině budeme i hlasovat.

O tomto návrhu rozhodneme tedy hlasováním pořadové číslo 2, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 93 a 67 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 3 rozhodneme o návrhu, abychom ve čtvrtek 2. prosince jednali do 21 hodin a souhlasili s tím, že budeme po 19. hodině i hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 84 a 76 bylo proti.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 19. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nejprve vás chci informovat, že místopředseda vlády Pavel Rychetský požádal, aby body 27 a 67 návrhu pořadu byly projednány v úterý 7. prosince v odpoledních hodinách.

Dále se na předsedu Poslanecké sněmovny obrátil ministr zahraničních věcí Jan Kavan se žádostí o projednání bodu č. 158 návrhu pořadu v pátek 10. prosince, a sice jako prvního bodu jednacího dne.

Chci vás informovat, že s návrhy zákonů, se kterými jsme vyslovili souhlas na 17. schůzi, vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy rovněž návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry - sněmovní tisk 335/4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP