Stenografický zápis 19. schůze, 30. listopadu 1999

(Schůze zahájena ve 14.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Jiří Havlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal


1. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


2. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Jiří Brtnický
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová


3. Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Senátor František Kroupa


4. Návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Bendl
Senátor Jiří Vyvadil


5. Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Bendl
Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec Karel Vymětal
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Karel Vymětal
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Ransdorf


6. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Senátor Jaroslav Petřík
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády Pavel Rychetský


7. Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na I. pololetí 2000

Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Brožík
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec František Brožík
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec František Brožík
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Kučera st.


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Krajíček


9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP