(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, zahajuji tedy ostré hlasování o této části pozměňovacího návrhu pana kolegy Tlustého pod bodem C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Pardon, omlouvám se, toto hlasování (číslo 300) je zmatečné. Nepožádal jsem o stanovisko předkladatele. Prosím, pan předkladatel nesouhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování jsem ukončil a budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 301 o této části zmíněného pozměňovacího návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 88, proti 74, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje částka 10.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o částce 10.

Zahajuji hlasování o této části pozměňovacího návrhu pana poslance Šustra uvedeného pod písm. D. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 hlasovalo pro 95, proti 61. Tato část pozměňovacího návrhu poslance Šustra byla přijata (v hlasování číslo 302).

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím jsme se vypořádali s návrhy…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já se obávám, že v souladu právě s tím zmíněným paragrafem 72 odst. 5 teď musíme hlasovat o celku toho pozměňovacího návrhu, který jsme rozdělili na ty dvě části.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: On byl přijat v obou svých součástech, tzn. jak částka 0, tak částka 10  000 Kč je přijata.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obojí tedy bylo přijato u pozměňovacího návrhu pana poslance Šustra, takže poté není zapotřebí hlasovat, nebo je-li pochybností, já raději nechám hlasovat o celku. Čili budeme hlasovat o celku toho pozměňovacího návrhu.

Kolegyně a kolegové, jsou pochybnosti a já myslím, že v okamžiku pochybností - já navrhuji, abychom v tuto chvíli hlasovali o celku. Táži se, zda někdo protestuje proti tomuto mému návrhu. Vidím kolegu Vidíma.

V tuto chvíli tedy nechám rozhodnout o tom, jestli si sněmovna přeje celkové hlasování. To je myslím, nejkorektnější postup.

Kdo souhlasí s tím, abychom rozhodovali o pozměňovacím návrhu jako o celku v tuto chvíli, nechť v hlasování pořadové číslo 303 se vysloví tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Kolegyně a kolegové, sněmovna sice neodsouhlasila (světelná tabule: 76 pro, 84 proti), ale já se obávám, že to rozhodnutí je v rozporu s jednacím řádem. Přečtu vám tu pasáž, jde o § 72 odst. 5, podle kterého jsme postupovali. Celý odstavec zní takto: Sněmovna se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu, nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku. Já si myslím, že je to vcelku jednoznačné, že ani usnesením sněmovna nemůže rozhodnout o porušení jednacího řádu. (Neklid v sále.)

Nicméně já v tuto chvíli budu respektovat rozhodnutí sněmovny. Nevyžádá-li si někdo v tuto chvíli přestávku, že by považoval toto rozhodnutí za tolik zásadní, že je zapotřebí přerušit jednání a vyjasnit si to, tak budeme pokračovat dále. Konstatuji, že sněmovna svým usnesením doporučila tento postup a schválila jej. Nikdo takový protest nevznáší, takže můžeme pokračovat dále, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím, že byla přijata dolní i horní mez, přesně podle návrhu pana poslance Šustra, tzn. byl přijat pozměňovací návrh pod písm. D, stává se nehlasovatelným návrh C varianta a), který jsem navrhoval já, neboť ten nenavrhoval interval. Zbývá tedy hlasovat o článku 2 z usnesení výboru pro veřejnou správu, tj. o účinnosti tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 304. Stanovisko navrhovatele - souhlas, stanovisko zpravodaje - rovněž souhlas.

 

Hlasování pořadové číslo 304 zahajuji a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 hlasovalo pro 161, proti 6, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, jestli máte ještě nějaký návrh, o kterém máme hlasovat, abyste jej přednesl.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím byly vyčerpány všechny předložené pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o znění zákona jako o celku po přijatých pozměňovacích návrzích, který obsahuje úpravu místních poplatků v intervalu od 0 do 10 000 Kč.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasí všichni, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy? Ano. Přednesu závěrečný návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 100, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro, nechť v hlasování pořadové číslo 305 se vyjádří tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 hlasovalo pro 43, proti 120. S návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Máme to za sebou.

 

Konstatuji, že jsem se tím vypořádali s bodem 80 a můžeme přistoupit k projednávání bodu 82, neboť bod 81 byl určen pevně jako první bod po polední přestávce. Tímto bodem je

 

82.
Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona
o lidovém hlasování (referendu)
/sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

 

Jde o třetí čtení, které v tuto chvíli zahajuji a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Cyril Svoboda a zpravodaj ústavně právního výboru Zdeněk Koudelka. (Neklid v sále).

V tuto chvíli konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 120/4. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu. Nicméně nevidím pana poslance Cyrila Svobodu. Je samozřejmě více navrhovatelů. Za navrhovatele se této role ujme pan poslanec Ladislav Šustr, který je taktéž pod tímto návrhem zákona podepsaný. Myslím si, že ta úloha není tak dramatická ve třetím čtení.

V tuto chvíli otevírám rozpravu ve třetím čtení. Táži se, zda se někdo do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vzhledem k tomu, že jeden z návrhů na změnu pozměňovacích návrhů se týká i změny Ústavy ČR, domnívám se, že by to mělo být promítnuto do názvu zákona, a proto v rámci legislativně technických změn navrhuji, že současný název Návrh ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) se doplňuje o slova "a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR", a bude to součást bodu B12.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP