(10.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Můžeme přistoupit k poslednímu brannému zákonu, pokud se nepletu, a jejím bod

 

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
/sněmovní tisk 144/ - třetí čtení

 

Zahajuji v tuto chvílí třetí čtení. Nicméně ve druhém čtení nebyly předloženy žádné návrhy, takže rozpravu, kterou otevírám v tuto chvíli, považuji za formální. Táži se zda se v rozpravě v třetím čtení chce někdo vyjádřit. Zároveň děkuji panu zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost panu Hönigovi, že zaujal pozici u stolku zpravodajů. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám a budeme se věnovat celkovému hlasování, neboť jediné, o čem můžeme hlasovat v rámci tohoto bodu, je celkový návrh usnesení.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky, podle sněmovního tisku č. 144."

 

Zahajuji toto hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 146, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s vládním návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji panu poslanci Hönigovi a obávám se, že jsme v toto chvíli vyčerpali všechny branné zákony. (Potlesk.) Hovořit bude ministr obrany České republiky pan Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Pane předsedající, dovolte, abych vaším jménem poděkoval všem zpravodajům, všem členům a samozřejmě člence výboru pro obranu a bezpečnost, a samozřejmě všem poslankyním a poslancům této sněmovny, nejen jménem svým, ale také všech příslušníků Armády ČR. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V toto chvíli kolegyně a kolegové můžeme přistoupit k projednávání bodu 78, kterým je

 

78.
Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí České republiky Ivo Svoboda, kterého nevidím. Prosil bych přítomného prvního místopředsedu vlády pana kolegu Vladimíra Špidlu, aby se pokusil zajistit účast příslušného člena vlády, ministra financí.

Kolegyně a kolegové, ač je mi to líto, chtěl jsem pokračovat v dobře rozjetém tempu, tak se obávám, že přece jen bez přítomnosti - ač s tím mohu hrubě nesouhlasit - příslušného ministra těžko lze projednávat. Je to poněkolikáté, já s tím souhlasím, ale v tuto chvíli dávám pět minut technickou přestávku. Pokračujeme v 10.10 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP