(9.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, chci se ujistit: ve druhém čtení už došlo k procedurálnímu rozhodnutí, že za základ bude vzato usnesení VPOB, nebo nikoliv?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ve druhém čtení jsem to avizoval, ale jsem přesvědčen, že jsme o tom nehlasovali.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ale jelikož nikdo neprotestoval, takže pozměňovací návrhy mohly být předkládány v duchu této logiky. Neprotestuje-li nikdo ani v tuto chvíli, tak samozřejmě rozhodneme o pozměňovacích návrzích pod písm. A, ale bylo by dobré nejprve hlasovat, jsou-li nějaké návrhy, které jsou v kolizi s tímto usnesením.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Doporučuji nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. E, kterým je návrh pana poslance Severy, který je v kolizi s pozměňovacím návrhem výboru pro obranu a bezpečnost uvedeným pod písm. A6. Doporučuji nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Severy, který v podstatě vrací předlohu do vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jenom se chci ujistit, nechci být šťoura, ale pozměňovací návrhy pod body B, C a D nejsou v kolizi se základním usnesením VPOB?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nejste šťoura. Je to legitimní připomínka, pane předsedající. Pozměňovací návrh pod písm. B není v kolizi, pozměňovací návrhy pod písm. C a D si podle mého názoru vyžádají orientační hlasování. Proto jsem navrhl nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. E.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Neprotestuje-li nikdo proti této navržené proceduře, tak budeme rozhodovat tak, jak navrhl pan zpravodaj poslanec Kalousek. Budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. E.

Ptám se pana ministra na stanovisko. Negativní. Zpravodaje pozitivní.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 276. Kdo je pro pozměňovací návrh pod písm. E, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 181 pro 92, proti 83. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dále doporučuji orientačním hlasováním určit, zda budeme dříve hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C, anebo o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. D1. To jsou pozměňovací návrhy, které jsou v kolizi s pozměňovacím návrhem výboru pro obranu a bezpečnost uvedeným pod písm. E3.

Druhý odstavec návrhu pod písm. D se neruší s pozměňovacím návrhem pod písm. C. O něm bychom hlasovali až potom.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tady je akorát drobný problém, pane zpravodaji. Nejsem si jist, jestli je splněna podmínka zákona o jednacím řádu, aby mohlo být hlasováno orientačně, to znamená jestli návrhy se od sebe liší buď podle místa, množství nebo času. To se obávám, že tady podmínka naplněna není, a bojím se, že nám nezbude nic jiného, než hlasovat v pořadí, jak byly návrhy přednášeny.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je-li to tak procesně správně, nemám zásadních námitek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já jsem jinak příznivcem orientačního hlasování, ale bohužel v tuto chvíli nemohu připustit orientační hlasování.

Budeme zřejmě nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V tom případě doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C, a to nikoliv po bodech, ale v celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C1, 2. Stanovisko ministra nesouhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné. Jenom upozorňuji, že pokud jsou v kolizi, tak v případě přijetí je nehlasovatelný pozměňovací návrh pod písm. D1.

 

Budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 277, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pod písm. C1,2, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro 21, proti 152. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím o předložení dalších návrhů, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dále doporučuji, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Nečase uvedeném pod písm. D1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Stanovisko ministra souhlasné, zpravodaje neutrální.

 

Zahajuji hlasování číslo 278. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 hlasovalo pro 168, proti 2. Návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. D2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 279. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 180 pro 173, proti 1. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní již nejsou pozměňovací návrhy, které by byly v kolizi s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, a proto doporučuji hlasovat o usnesení výboru pro obranu a bezpečnost jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko ministra souhlasné, zpravodaje rovněž.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 280 o návrzích pod písm. A. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro 153, proti 21. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. B, návrhu pana poslance Franka. Zeptám se ho, zda si přeje hlasovat po bodech, nebo najednou. (Poslanec Frank: Najednou.) Najednou. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. B najednou o číslicích 1, 2 i 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nikdo neprotestuje. Stanovisko pana ministra nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 281, ve kterém rozhodneme o pozměňovacích návrzích pod bodem B1, 2, 3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro 23, proti 148. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl zřejmě poslední návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, tím jsme podle mého názoru vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Máte pravdu, já jsem si neodškrtl pozměňovací návrh pod písm. E.

Vyčerpali-li jsme všechny pozměňovací návrhy - s tímto konstatováním všichni souhlasí - budeme hlasovat o závěrečném návrhu usnesení, které zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ozbrojených silách České republiky, podle sněmovního tisku 143, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto usnesení?

Z přítomných 180 pro 151, proti 21. Návrh byl přijat (v hlasování číslo 282).

 

Děkuji zpravodaji panu poslanci Kalouskovi. Opět blahopřeji ministru obrany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP