Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím přihlášku navrhovatele tohoto pozměňujícího návrhu pana poslance Mandíka. Prosím, pane poslanče, výhradně k proceduře.

 

Poslanec Josef Mandík: Já bych chtěl upozornit, že je to v rozporu s tím, co jsme teď přijali, navrhoval bych sněmovně, aby tento pozměňovací návrh byl stažen. (Hlasy: Stahovat nemůžeme.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, stahovat nemůžeme, můžeme se shodnout na tom, že tento pozměňující návrh je nehlasovatelný z důvodu přijetí jiného pozměňujícího návrhu. Já tímto konstatováním mohu považovat pozměňující návrh C2. za vyřízený. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňovací návrh na straně 16 je návrh pana poslance Palase pod písmenem D7. Stanovisko navrhovatele: Je to totéž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Palas souhlasí s tím, že pozměňující návrh pod D7 je nehlasovatelný. D7, nebo  D6? (Hlas. D7.). Ale i D6, pokud se nepletu.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: I D6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, že jste mi dali za pravdu. Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňující návrh je na straně 18 pana poslance Máčeho pod písmenem J1. Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 221 a ptám se: Kdo je pro návrh J1? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 95, proti bylo 100, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní zde byl pozměňující návrh týkající se zahrádkářských svazů pana poslance Mandíka, označený jako C5. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat jeho pozměňovací návrh C3 odst. 3 na straně 14, zpravodaj se domnívá, že tento pozměňující návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hovoříme o pozměňovacím návrhu C5 na straně 15. Pan poslanec Mandík - znamenalo by to, že by nebyl hlasovatelný i pozměňovací návrh C4, pokud se nepletu.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To znamená, že nebudeme hlasovat o pozměňujících návrzích C4 a C5.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní je zde na straně 20 pozměňovací návrh, který podával zpravodaj pod písmenem N5. Jedná se legislativně technickou úpravu. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 222 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 188, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 16 je pozměňovací návrh pana poslance Palase označený jako písmeno D9. Já se domnívám, že tento návrh je nehlasovatelný. Dovolil bych si to ještě konzultovat s navrhovatelem, protože se týká právnických osob a právnické osoby jsme v § 4 neodsouhlasili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Palas nesouhlasí, žádá, abychom rozhodli hlasováním o tomto pozměňovacím návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Když dovolíte, pane předsedající, já se pokusím vysvětlit panu kolegovi… (Projevy nesouhlasu.) Dobře, budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Umluvili jsme zpravodaje, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A my rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem D9 na straně 16.

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 94, proti 99, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu na straně 22 kolegyně Sehnalové pod písmenem O. Já bych se zeptal paní poslankyně Sehnalové - myslím si, že vzhledem k dalšímu bychom měli o tomto jejím návrhu hlasovat odděleně. Paní poslankyně souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme tedy hlasovat dvakrát o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Sehnalové. Nejprve rozhodneme o vypuštění písmena a) v § 7 odst. 1.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 224. Ptám se: Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 195 pro návrh hlasovalo 95, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Teď rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem O majícímu vztah k § 7 odst. 1, písm. d). Stanoviska?

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Obojí nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 225 a ptám se: Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 195 se pro vyslovilo 96, proti 98, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňovací návrh je na straně 18 pana poslance Máčeho, označený jako J2. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 226 a ptám se: Kdo je pro návrh J2.? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 96, proti návrhu 93, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další návrh na straně 18 pana poslance Máčeho označený jako J3 je nehlasovatelný, protože je identický s pozměňovacím návrhem, který předložila paní kolegyně Sehnalová. Jednalo se o vypuštění písmene d).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec souhlasí, můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňovací návrh je na straně 15 pod písmenem C6 pana poslance Mandíka. Mám stejnou výtku, jako jsem měl u kolegy Palase, ale tam jsme řekli, že budeme hlasovat, tudíž necháme o tomto návrhu hlasovat. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, rovněž tak zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 227. Ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro vyslovilo 95, proti 95, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 16 je pozměňovací návrh pana poslance Palase označený jako D10. Liší se od předcházejícího jen nepatrně. Zpravodaj stahuje. (Námitky.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Palas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP