(pokračuje Pešán)

Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné a zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 213. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 193 poslanců se pro vyslovilo 81, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Zpochybňuje někdo výsledek předcházejícího hlasování? Ano, vidím zpochybnění. Nechám hlasovat o námitce, která zpochybnila výsledek předcházejícího hlasování.

Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, byl bych velice rád, aby návrh toho, kdo předkládá zpochybnění a proč, zazněl na mikrofon. Nebylo slyšet.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím paní poslankyni Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Omlouvám se, že jsem tak neučinila na začátku. Zpochybňuji toto hlasování, neboť moje hlasovací zařízení mi neumožnilo hlasovat ani ano, ani ne, nereagovalo na žádný dotek. Pokud vím, bylo to i u ostatních poslanců v mém okruhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zazněla námitka.

Nechám hlasovat kdo s touto námitkou souhlasí v hlasování pořadové číslo 214. Kdo je proti?

Z přítomných 194 se pro námitku vyslovilo 177, proti 4, návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písm. G na straně 17. Na žádost některých z vás jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Zopakuji ještě stanovisko navrhovatele - je nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsou dvě nesouhlasná stanoviska.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 215. Kdo je pro návrh uvedený pod písm. G? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 193 se pro návrh vyslovilo 93 poslankyň a poslanců, proti bylo 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Měli bychom hlasovat ke straně 18, návrh pana poslance Kvapila pod písm. I5.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, chci se ještě ujistit, že pozměňovací návrh na straně 14 pod písm. D2 považujeme za nehlasovatelný.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Ano. Proto jsem se ještě dotazoval zástupce výboru pro životní prostředí. Vysvětloval jsem, že se jedná o identické návrhy. Návrh na straně 17 pod písm. G1 je legislativně technické upřesnění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádný protest proti tomu nevidím. Konstatuji, že pozměňující návrh na straně 14 písm. B2 je nehlasovatelný.

Pro stenozáznam oznamuji, že kolegové Gross a Lobkowicz mají náhradní karty č. 1 a 3. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu na straně 18 pana poslance Kvapila pod písm. I5. Stanovisko navrhovatele je neutrální, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 216. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 123, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu na straně 18 rovněž poslance Kvapila, který je uveden pod písm. I4. Stanovisko navrhovatele souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování s pořadovým číslem 217. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 193, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další hlasování bude o pozměňovacím návrhu na straně 18 poslance Kvapila pod písm. I3. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 218 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 192, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Dostáváme se ke skupině pozměňovacích návrhů, které bych označil jako převody na školy.

První pozměňovací návrh na straně 20 je pozměňovací návrh poslance Pícla pod písm. M1. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Upozorňuji, že v rámci třetího čtení byla přednesena legislativně technická úprava.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za upozornění. Omlouvám se. Legislativně technická úprava je jen zpřesnění návrhu pana poslance Pícla, kdy tam dodává nový odstavec 3, ostatní přečíslovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě jednou prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Navrhovatele je souhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 219. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 140, proti 44, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vzhledem k tomu, že byl tento pozměňovací návrh přijat, musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu rovněž na straně 20 pana poslance Pícla označeném jako M2. Jedná se o nový název. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 195 pro návrh hlasovalo 189, proti nikdo (v hlasování číslo 220). Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní je pozměňovací návrh pana poslance Mandíka na straně 14 označený jako C2. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP