Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní rozhodneme hlasováním o návrhu poslance Ambrozka na straně 17 pod písm. E1, vztahující se rovněž k národním parkům.

Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pod pořadovým číslem 206 a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 194 se pro návrh vyslovilo 127, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Máme zde ještě k tomuto samému problému návrh, který podalo životní prostředí. Návrh je na str. 13 pod písm. B. Je to užší varianta.

Podle mě je tento návrh nehlasovatelný, vzhledem k tomu, že byl schválen návrh pana poslance Ambrozka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli si nejsem jist, zda toto nebyly návrhy k téže věci a neměli jsme nejprve rozhodnout orientačním hlasováním o tom, o kterém z předložených návrhů budeme hlasovat jako o prvním.

Nicméně v tuto chvíli musím konstatovat, že tento postup by byl možný pouze na základě revokace našeho předcházejícího hlasování. Žádný návrh k tomu nevidím, takže souhlasím s tím, že návrh uvedený na str. 13 pod písm. B1 je v tuto chvíli nehlasovatelný.

Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: K této problematice je zde ještě návrh pana poslance Mandíka na str. 14 pod písm. C1. Dovolil bych si tvrdit, že v tomto případě je návrh rovněž nehlasovatelný.

 

Poslanec Josef Mandík: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Mandík souhlasí. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Tím jsme se přenesli přes národní parky.

Nyní se dostáváme na str. 17. Pozměňovací návrh pod F písm. l podal pan poslanec Tomíček, vztahuje se rovněž k § 2 a jedná se o návrh "chráněná ložisková území".

Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 207 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 194 se pro návrh vyslovilo 96, proti 97, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na str. 17 je pozměňovací návrh pana poslance Ambrozka pod písm. E2 vztahující se k § 3. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Zpravodaj se domnívá, že je to nadbytečná legislativně technická úprava. Předkladatel je neutrální, stanovisko zpravodaje je nesouhlasné. Myslím, že to, co navrhuje pan poslanec Ambrozek, vyplývá z předcházejícího textu a opravdu si myslím, že je to nadbytečné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, myslím, že bychom měli znát jasné stanovisko navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Stanovisko navrhovatele je neutrální, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasováním nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. E2.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 208 a ptám se , kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 194 se pro návrh vyslovilo 97, proti 87. Návrh přesto nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu pana poslance Zuny na str. 19 pod písm. K2.

Stanovisko zpravodaje po konzultaci s panem poslancem Zunou je nesouhlasné, předkladatel rovněž nesouhlasí. Jedná se o legislativně technickou úpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 209 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pod písm.K2. Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh bylo 5 poslanců, proti 181. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na str. 20 pod písm. N4 je můj pozměňovací návrh.

Stanovisko předkladatele je souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 210 a ptám se, kdo je pro pozměňující návrh pod písm. N4. Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh hlasovalo 193, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňovací návrh je na str. 18 poslance Kvapila pod písm. I1. Jedná se o legislativně technickou úpravu.

Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 211 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 194 bylo pro 194, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňovací návrh pana poslance Kvapila je na str. 18 pod písm. I2. Je to rovněž legislativně technická úprava.

Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 212 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 194 je pro návrh 193, proti nikdo. Pozměňující návrh pod písm. I2 byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní se dostáváme k bloku, který bych si dovolil nazvat "převody na obce".

Jako první je zde pozměňující návrh na str. 14 pod písm. B2, který vzešel z životního prostředí. Ale zde bych chtěl upozornit, že ve druhém čtení po konzultaci jsem byl ujištěn, že pan poslanec Hrnčíř podal za životní prostředí upřesňující pozměňující návrh uvedený na str. 17. Zdůrazňuji, že tyto návrhy jsou identické, jenom v původním návrhu životního prostředí byla špatně uvedena písmena.

Znovu opakuji, že můžeme vzít jako jedno hlasování pozměňující návrh pana poslance Hrnčíře na str. 17 pod písm. G1.

Ještě se pro jistotu zeptám zástupců životního prostředí, mohu-li to takto reprodukovat? (Souhlas.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP