(pokračuje Janeček)

Tabákový odpad a droliny ze 44 na 46, tabákový odpad a droliny pro výrobu cigaret, pokud bude takovýto návrh přijat, protože vím, že někteří kolegové takovýto pozměňovací návrh dávali, opět upravit na 865 Kč, cigarety filtrové délky nad 70 mm 0,79 zvýšit na 0,81, cigarety provazcové a cigarety filtrové do 70 zvýšit z 0,67 na 0,69, doutníky a cigarilos z 0,79 na 0,81, cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret z 855 na 865 Kč za kilogram, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu z cigaret z 0,79 na 0,81, lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky ze 44 na 46 Kč za kilogram.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Slovo má pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi velmi stručně zareagovat na kolegu Teplíka, který argumentoval proti mému návrhu.

Nepřu se o to, zda návrh na podporu bioetanolu je systémový nebo nesystémový. Samozřejmě, že z hlediska daňového systému to je nesystémový návrh. Tady jde o to, jestli nalezneme nebo nenalezneme většinovou podporu pro to, aby zemědělská produkce byla podpořena. O to je to významnější, že je to produkce, která nekončí v potravinářských obchodech, ale končí v karburátorech vašich automobilů, to znamená nezvyšuje konkurenční tlak na potravinářském trhu. Všechny ostatní argumenty týkající se technické a zdravotní oblasti nejsou pravdivé, protože jsou dávno překonány technickým vývojem. Nechci vás zdržovat odborným seminářem a není to ani účelem této sněmovny. Potřebuji jen sdělit, že argumenty jsou dávno překonané a nejsou pravdivé.

Respektuji názor, že české zemědělství není hodno zvláštní podpory. S tímto názorem nesouhlasím, ale respektuji ho. Velmi prosím, aby za tento názor nebylo bojováno nepravdivými argumenty. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, pane premiére, paní a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale pan kolega Kühnl a Tlustý mě vyprovokovali k jedné malé reakci, to je otázka ukládání daní jen na základě zákona a na té věci, která se týká přímých a nepřímých daní.

Myslím, že parlament a vláda, která chce být otevřená ke svým občanům, nemůže považovat cestu trvalého zvyšování nepřímých daní a snižování přímých daní za cestu správnou. Toho názoru nejsem. Jsem přesvědčen o tom, že stát má svým občanům jasně říci, jakým způsobem je chce daňově zatížit, být k nim poměrně otevřený a také zdaňovat příjmy, nikoli zneužívat systému nepřímých daní, aby vybíral peněženky plošně všem občanům. Myslím, že takový postup je z dlouhodobého hlediska nesprávný, i když souhlasím s tím, že spotřební daň na určitých věcech je nutná a potřebná, má parametry, které např. tady docela přesně vysvětlil kolega Kalousek.

Jsem přesvědčen o tom, že v debatě, která by měla nastat na základě vládní zprávy k systému daní, bychom si měli vážně probrat nejvíce tu část debaty, která se bude týkat používání nepřímých daní. Hlásím se k těm, kteří říkají, že zneužívání nepřímých daní je z dlouhodobého hlediska nesprávné a nevede k potřebnému cíli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, podrobnou rozpravu končím.

V tuto chvíli se ptám navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak, pan ministr si nepřeje přednést závěrečné slovo. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak, udílím mu slovo.

 

Poslanec Josef Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v této podrobné rozpravě vystoupilo s pozměňovacími návrhy celkem 18 poslanců a paní poslankyně. Zazněla celá řada pozměňovacích návrhů, zazněly tři návrhy na doprovodné usnesení a zazněl jeden návrh pana poslance Kořistky na zamítnutí tohoto sněmovního tisku ve druhém čtení.

Pokud neprojde návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku, rád bych požádal sněmovnu ve vztahu k uspořádání pozměňujících návrhů do tisku, který zpracuje legislativa, aby bylo možné tyto pozměňovací návrhy uspořádat do bloků podle hlav zákona o spotřebních daních tak, aby v tom byla podstatně lepší orientace než při hlasování sněmovního tisku č. 35 minulého roku na podzim.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Ještě jsem zaregistrovala přihlášku předsedy Unie svobody, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, konstatuji, že včera na několikanásobnou výzvu pan ministr financí odmítl zareagovat na myšlenku milionářské dávky třídního zdanění, čili automobily, a to s odůvodněním, že to není předmětem projednávání, že takový návrh nepadl. Návrh dnes padl. Konstatuji, že pan ministr financí opět nenašel odvahu se k tomu vyjádřit. Pan ministr financí a s tím celá vláda se pravděpodobně snaží zakrýt skutečnost, že se snaží nabídnout všem všechno, všem, jejichž hlasy potřebují, a samozřejmě nabízet všem všechno znamená také nakonec všem všechno brát. Jinak nemůže všechno nabízet. Jinými slovy brát všem všechno je pravděpodobně budoucí daňová reforma této vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme k hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona po podrobné rozpravě ve druhém čtení.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Nová registrace proběhla. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 73 a 101 bylo proti.

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Pan poslanec Ježek se hlásí pravděpodobně s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Josef Ježek: Paní předsedající, měl bych dotaz. Ve svém závěrečném slovu jsem žádal sněmovnu, zda by mohla v rámci úpravy sněmovního tisku odhlasovat můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, bývalo obvyklé, že pozměňovací návrhy tímto způsobem na žádost zpravodaje zpracovány byly a sněmovna potom při třetím čtení rozhodla o návrhu procedury. Trváte-li však na svém návrhu, nebudu bránit, aby se o něm hlasovalo. V takovémto případě ho přesně specifikujte.

 

Poslanec Josef Ježek: Mohl bych požádal sněmovnu, aby sněmovní tisk, který bude obsahovat tyto pozměňovací návrhy, byl upraven následovně:

V prvním bloku veškeré pozměňovací návrhy, které se týkají pohonných hmot, což odpovídá hlavě I zákona o spotřebních daních, ve druhém bloku pozměňovací návrhy, které se týkají alkoholu, což je hlava II až IV zákona o spotřebních daních, ve třetím bloku veškeré pozměňovací návrhy týkající se tabákových výrobků, což je hlava V, a ve čtvrtém bloku ostatní pozměňovací návrhy, které k tomuto sněmovnímu tisku byly podány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP