Středa 20. května 1998

 

(pokračuje Matulka) 

Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění dcery řidiče Payna Rachel Paynové, které byla převezena na oddělení dětské chirurgie nemocnice Motol, kde byla hospitalizována. Dále byl zraněn řidič Škody 1203 Michal Koranda, který byl hospitalizován na chirurgickém oddělení nemocnice Říčany. Sám řidič Payne byl zraněn také.

V jednání řidiče Payna spatřují orgány činné v trestním řízení podezření z trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona, a proto se obrátily na Poslaneckou sněmovnu, resp. na mandátový výbor se žádostí o vyslovení souhlasu k zahájení trestního stíhání.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Prosím, aby usedl ke stolku zpravodajů.

Otevírám rozpravu, do níž se jako první a zatím jediný přihlásil pan poslanec Jiří Payne. Uděluji mu proto slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Vážená sněmovno, nehoda, ke které došlo, je především lidským a osobním neštěstím. Velmi se mě dotklo, že někteří kolegové ze sněmovny se ve svých veřejných vystoupeních pokoušeli celou věc zpolitizovat. Dosud při projednávání této věci kromě těchto kolegů jsem nezaznamenal žádný politický aspekt a doufám, že to tak bude probíhat i nadále.

Vždycky jsem zastával názor, že poslanecká imunita je odůvodněná, ale je odůvodněná pouze v záležitostech, které se týkají politické činnosti. Vzhledem k tomu, že v případě této nehody nešlo o žádnou politickou záležitost, mám za to, že imunita se na tento případ vztahovat nemá.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Paynovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Jelikož tomu tak není, rozpravu uzavírám.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které již pan poslanec Matulka přednesl. Pro pořádek poprosím pana zpravodaje, pokud si to přeje sněmovna, aby toto usnesení přednesl ještě jednou, abychom zcela přesně věděli, o čem hlasujeme. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Tedy zopakuji - pokud by nebyly námitky, nebudu to číst celé, ale pouze rozhodující část, tzn.:

Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 Ústavy České republiky a § 12 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, pane zpravodaji. Přeje si někdo před hlasováním, abych vás odhlásil? Takovou prosbu nevidím.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 byl tento návrh přijat, a to 136 hlasy ze 172 přítomných, proti byli tři kolegové.

 

Tím jsme uzavřeli tento bod a přecházíme k bodu pořadové číslo 103, což je

 

 

103.
Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu
k trestnímu stíhání poslance Ivana Kočárníka

 

K tomuto bodu jsme žádný materiál nedostali, patrně proto, že mandátový a imunitní výbor včera nedospěl k jednoznačnému stanovisku. Proto poprosím paní předsedkyni tohoto výboru poslankyni Annu Röschovou, aby nás seznámila s výsledky jednání.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, dne 12.5.1998 sekretariát předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržel žádost o vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky k trestnímu stíhání poslance inženýra Ivana Kočárníka ve smyslu ustanovení čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a to od Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy.

Stručně z dopisu, který jsme obdrželi, konstatuji, že vyšetřovatel JUDr. Jaroslav Skrovný v kauze, o které se včera hodně hovořilo, shledává to, že naplňuje zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) trestního zákona, a to především z těch důvodů, že zvýhodněným auditem, jak je tady psáno, pan poslanec Kočárník ve funkci ministra financí České republiky úmyslně opatřil jinému neoprávněný prospěch. Tedy bylo toto příznivé hodnocení v auditu. A vykonal to tak v rozporu se zákonem č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tímto jednáním opatřil jinému značný prospěch.

Mandátový a imunitní výbor se na své 27. schůzi v úterý ve 13 hodin zabýval touto žádostí o vyslovení souhlasu. Pan poslanec Kočárník se k tomu vyjadřoval na výboru a ten nedospěl k závěru žádnému. Proto jste také nedostali žádné usnesení - ať doporučující hodnocení, tj. aby sněmovna vyslovila souhlas, tak nedoporučující. Hlasování bylo vždy čtyři pro, čtyři proti a jeden se zdržel hlasování - jak v kladném, tak v záporném případě.

Seznámila jsem vás s průběhem jednání mandátového a imunitního výboru. Ještě na závěr bych řekla, že byli k tomu určeni dva zpravodajové - jeden z opozice, pan poslanec Matulka, jeden z koalice - pan Poslanec Kudláček.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Röschové a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Mám jednu jedinou písemnou přihlášku, a sice pana poslance Petra Koháčka. Pokud se chtějí vyjádřit zpravodajové a pak poslanec Matulka, jak uvedla paní předsedkyně Röschová, je zpravodajem a bude asi korektní…

Hlásíte se nyní jako zpravodaj, nebo jako poslanec, pane poslanče? (Matulko) Pokud se hlásíte jako zpravodaj, máte samozřejmě přednost.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, chci vznést návrh na usnesení, a to je asi správnější učinit v rozpravě, takže je asi správnější dát přednost poslanci Koháčkovi, neboť se přihlásil dřív.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, v naprostém pořádku. Slovo má pan poslanec Koháček a připraví se pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, i já patřím k těm, kteří se domnívají, že poslanecká imunita je širší, než je nezbytně nutné. Sám jsem při různých příležitostech projednávání určitých poslaneckých návrhů navrhoval určitá řešení, jakým způsobem poslaneckou imunitu omezit. Na druhou stranu jsem nepatřil nikdy k těm, kteří se domnívají, že poslanecká imunita je požitek, který by měl být zrušen úplně. Toto říkám v souvislosti se záležitostí, kterou právě nyní projednáváme.

Na žádosti policie v této věci - a zde podotýkám, že je škoda, že aspoň výtah nám nebyl písemně rozdán na stoly, jako tomu bylo u předchozích dvou případů, i když jsem byl informován o tom, že je to z důvodu, že mandátový a imunitní výbor nepřijal žádné usnesení, tudíž nám vlastně nic nemohl doporučit - mě zaujala jedna věc.

Je obecně známo, a předpokládám, že i útvaru vyšetřování, že mandát kolegy Kočárníka vyprší přesně za měsíc ode dneška. Od 12. května, kdy to bylo podáno, to bylo o nějaký ten den více. Vzhledem k tomu, co jsme zde projednávali minulý týden v souvislosti s interpelací na pana ministra vnitra Svobodu a na paní ministryni spravedlnosti Parkanovou, kdy jsme zjistili, že došlo k řadě ne zrovna seriózních postupů při vyšetřování jednoho našeho bývalého kolegy, a dám-li si tyto dvě věci do souvislosti zvláště proto, že velice dobře vím, že 20. června nebránilo orgánům činným v trestním řízením vůbec nic, aby začaly běžné vyšetřování, přiznávám se, že mám v celé této kauze velké pochybnosti.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP